Muszą pokonywać dziury, kałuże i gruz

Mieszkańcy ulicy Jastrzębiej w Skierdach od kilku lat walczą o utwardzenie ich drogi. Narzekają, że jest coraz ciężej nią przejechać. Oprócz dziur i kałuż, muszą także uważać na gruz. Gmina nie składa wiążących deklaracji, co do remontu tej ulicy.

– Od lat staramy się o utwardzenie naszej ulicy. Wysyłaliśmy pisma do urzędu i jedyną odpowiedź, którą otrzymywaliśmy, jeszcze od byłej pani wójt, było to, że gmina nie przewiduje w budżecie utwardzenia ul. Jastrzębiej w Skierdach. Tydzień przed wyborami samorządowymi nasza droga została wysypana żwirem i od tego czasu nic się nie zmieniło – mówi jedna z mieszkanek.

Mieszkańcy mówią wprost, że na zebraniach sołeckich nie mają żadnych szans na przegłosowanie utwardzenia drogi w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ więcej osób mieszka na okolicznych ulicach.

– W tym roku na sąsiedniej ul. Krogulczej, gdzie od dawna jest asfalt, będzie zakładane oświetlenie, a my czekamy na cud… Teraz prócz kałuż, mamy jeszcze wysypywany na drogę gruz. Pewnie po to, żeby zasypać dziury – słyszymy.

Skontaktowaliśmy się z Urzędem Gminy, aby dowiedzieć się, kiedy mieszkańcy ul. Jastrzębiej mogą liczyć na jakikolwiek remont drogi. Poniżej udostępniamy pisemną odpowiedź na nasze pytania.

Jabłonna Dla Mieszkańców: Kiedy droga zostanie utwardzona lub zmodernizowana?
Michał Smoliński, Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej: To będzie zależało od niezbędnych środków w budżecie gminy na ten cel. Na najbliższej sesji Rady Gminy Jabłonna zwrócimy się do radnych o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg.

Kiedy propozycja inwestycji zostanie przedstawiona radnym?
W sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg zwrócimy się do radnych na najbliższej sesji Rady Gminy. Od tej decyzji zależy ile dróg będziemy mogli w tym roku wyremontować.

Jaki zakres prac miałby objąć modernizację i jakie środki należałoby zarezerwować w budżecie?
To zależy od zakresu prac, a ten uzależniony jest od środków na remonty dróg.

Jakie prace wykonano na tej ulicy w ostatnich latach i kiedy dokładnie?
W ciągu ostatnich dwóch lat ulica Jastrzębia nie była naprawiana.

Kto wysypuje gruz na tę drogę?
Nie znamy odpowiedzi na to pytanie.

Czy można wysypywać gruz na drogę?
Mieszkańcy mają możliwość – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – wybudowania drogi we własnym zakresie, jednak każda ingerencja w istniejącą infrastrukturę wymaga zgody zarządcy drogi, w tym przypadku Gminy Jabłonna – więc zgodnie z prawem bez naszej zgody nie mają oni prawa wysypywania czegokolwiek na drogę.

Jak udało się nam ustalić, gruz wysypuje jeden z mieszkańców, twierdząc, iż w ten sposób próbuje naprawić dziurawą drogę.

Odpowiedzi rzecznika prasowego wskazują, że gmina nie planuje na ul. Jastrzębiej większej przebudowy, ponieważ ta musiałaby być zakwalifikowana jako zadanie inwestycyjne, zatem urząd rozważa jedynie remont w ramach bieżącego utrzymania dróg. W tegorocznym budżecie gm. Jabłonna uchwalono na ten cel ponad 200 tys. zł, urząd chce zwiększyć tę kwotę o 485 tys. zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców