Marmurowa zamiast Szkolnej

Już niedługo mieszkańcy ul. Szkolnej za obwodnicą Jabłonny będą musieli przyzwyczaić się do nowej nazwy swojej ulicy. Podczas środowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy na ul. Marmurową.

Zmiana nazwy ul. Szkolnej w Jabłonnie dotyczy odcinka od Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego (obwodnica Jabłonny) do granicy z Warszawą. Urząd Gminy zaproponował, żeby po zmianie ulica nosiła nazwę Marmurowej. Będzie to zatem kontynuacja ul. Marmurowej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie i należy do dzielnicy Białołęka.

Gmina zwróci się do starostwa, żeby powiat współfinansował koszty wymiany dowodów i praw jazdy mieszkańców wspomnianej ulicy.

Jabłonna Dla Mieszkańców