List do redakcji: „Półmetek kadencji”

Do naszej redakcji trafił list mieszkanki Jabłonny. Czytelniczka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat pracy wykonywanej przez siedmiu radnych, którzy w bieżącej kadencji reprezentują Jabłonnę w Radzie Gminy.

Półmetek kadencji

Mija półmetek kadencji obecnej Rady naszej Gminy i czas na podsumowanie osiągnięć radnych wsi Jabłonna. Jest ich siedmiu – sami mężczyźni i niestety nie można ich nazwać siedmioma wspaniałymi. Po dwóch latach nie ma ani jednej inwestycji, którą mogli by się pochwalić przed mieszkańcami. Przedszkole nieskończone, łącznik Zegrzyńska -Szarych Szeregów nawet niezaczęty. Ktoś może powiedzieć, że został wybudowany kawałek kanalizacji na ul. Modlińskiej, ale tu natychmiast nasuwa się pytanie: a ilu mieszkańców się do niej podłączyło? Zresztą ta inwestycja była zainicjowana w poprzedniej kadencji. Do budżetu na 2017 rok jeden tylko z radnych zawnioskował o wykonanie kawałka  uliczki. W stosunku do jednego z radnych sam wójt zrobił ukłon i zamieścił w projekcie budżetu łącznik, o który od dwóch lat radny walczy nieprzerwanie. Reszta radnych nie widzi potrzeb swoich okręgów wyborczych, jak i całej wsi Jabłonna. Radni nie walczą o kanalizację w części wsi położonej najbliżej Warszawy. Nie walczą o drogi i chodniki w różnych rejonach naszej miejscowości, o odwodnienie ulicy Modlińskiej. O nic  nie zabiegają.

Jeden z naszych radnych w wywiadzie dla miejscowej gazety powiedział, że „dla mnie najważniejszy jest interes gminy” i że „próbuje przekazać Radzie Gminy myślenie globalne”. Jednak szanowny Panie radny czy Pan nie widzi, że  w tym poglądzie jest Pan odosobniony? Radne ze wsi za lasem walczą o inwestycje dla swoich okręgów jak lwice – wnioskują o zadania i nie wyobrażają sobie, by nie zostały one zrealizowane, nawet czasami niezgodnie z procedurami.  Radni Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej doprowadzili do rozpoczęcia dużego projektu obejmującego budowę w tych miejscowościach wodociągu i kanalizacji, do którego wójt nie włączył nawet rejonu Jabłonny graniczącego z Warszawą. Wykonanie tego projektu to prawdopodobnie koszt  ok. 70 milionów zł. Na ten projekt gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, ale  nawet w przypadku uzyskania dofinansowania gmina z własnych środków będzie musiała wydać ok. 40-50 % tej kwoty. Wasze zaniedbanie, że w tym projekcie nie znalazły się nawet niektóre nieskanalizowane rejony wsi Jabłonna nie znajduje usprawiedliwienia. Czy chociaż wiecie dlaczego tak się stało? Tylko nie mówcie, ze to ze względu na obawy osiągnięcia efektu ekologicznego.

Po dwóch latach waszych działań jedyną właściwą odpowiedzią mieszkańców musi być niewybranie was na następną kadencję za dwa lata. Należy zgodzić się z głosami na forum JDM – nigdy więcej tych, co już byli radnymi. Część z was traktuje bycie radnym jako źródło dochodów. W większości nie znacie podstawowych zasad działania – nie znacie statutu, regulaminów i nie chcecie z tym się zapoznać. W większości nie zabieracie głosu podczas dyskusji na sesjach rady. Głosujecie w sprawie uchwał i wniosków, ale czy na pewno wiecie, że poparliście słuszną sprawę dla dobra mieszkańców naszej wsi czy gminy?

Oglądając transmisje z sesji rady nie można powiedzieć, że posiadacie wiedzę w tematach objętych porządkiem obrad. To radni Chotomowa przeważnie dopytują o różne sprawy, ponieważ interesują się sprawami gminy. Sekretarz gminy stwierdziła, że  radni dobrze wykonują swoje obowiązki ponieważ głosują. Mieszkańcy muszą jednak podziękować wam tylko za podnoszenie rąk. Nie potraficie lub nie chcecie działać wspólnie dla dobra mieszkańców. Podzieleni nic dla nas nie zrobicie.

Ocena za dwuletni okres działalności jest niedostateczna.

Mieszkanka Jabłonny*

* – imię i nazwisko do wiadomości redakcji