List od mieszkanki: „AD VOCEM”

– Po odsłuchaniu nagrań z sesji Rady Gminy, która odbyła się 28  grudnia 2016 r. a w szczególności dyskusji w sprawie opóźnienia budowy przedszkola, jestem zmuszona napisać w tym temacie kilka zdań – zwraca się do nas mieszkanka naszej gminy. Zachęcamy do przeczytania listu.

AD VOCEM

Dyskusja trwała kilka godzin. Wydział Inwestycji Urzędu Gminy kluczył, zmieniał stanowisko, przedstawiał różne fakty. Radni – bezradni w tej sytuacji – zadawali dużo różnych pytań, składali wnioski o zakończenie dyskusji, następnie wnioski o jej wznowienie, padały kolejne terminy oddania przedszkola do użytkowaniu. Burzliwa dyskusja trwała i trwała aż tu kierownik budowy oświadczył, że firma wykonawcza nie ma w swoim zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym miejscu nasuwa się pytanie do radnych – jak przyszliście przygotowani na sesję, gdy nawet nie znacie zakresu umowy?

W moim odczuciu jednak większy zarzut należy postawić tu pracownikom urzędu i Wójtowi, że pomimo wielu wypowiedzi w kwestii uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nikt z nich nie wyjaśnił radnym, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do Gminy po zakończeniu budowy. Dyskusja sprowadziłaby się do ustalenia terminu zakończenia robót.

Wypowiedzi inspektora nadzoru, zatrudnionego przez Gminę do pilnowania jakości i zgodności z projektem budowy także wprowadziły wiele zamieszania w dyskusji. Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie twierdzenie pani inspektor, że dopiero po wykonaniu robót będzie sprawdzała ich jakość, a wykonawcę będzie trzymać na budowie, aby ten usuwał wskazane przez nią nieprawidłowości. Inspektor jest po to, aby na bieżąco nadzorować wykonywane roboty i aby na dzień odbioru nie było usterek, a wymagane pomiary (np. instalacji elektrycznej, wentylacji, wydajności hydrantów ppoż), może poza badaniem wody, wykonawca ma mieć na dzień odbioru jak i atesty czy certyfikaty wbudowanych materiałów. Na pewno wykonawca o tym wie. Kuriozalnym jest stwierdzenie Pani inspektor, że będzie trzymać wykonawcę, bo może strażak coś jeszcze wymyśli.  Jak wymyśli to Gmina temu lub innemu wykonawcy będzie zlecać dodatkowo.

W odpowiedzi na dyskusję w temacie przedszkola nasuwają się następujące pytania:
– Dlaczego Rada Gminy wyraziła zgodę na zlecanie opracowania projektu przez Dyrektor przedszkola?
– Dlaczego Urząd Gminy nie zlecał opracowania projektu? Przecież to w Urzędzie Gminy są zatrudnione osoby, które powinny mieć jako taką wiedze w tym zakresie.
– Dlaczego dokonywanie poprawek w projekcie trwało siedem miesięcy? Urząd jak sam stwierdził projekt miał już w styczniu i już w styczniu wiedział, że zawiera błędy. Jeżeli stwierdził jeden błąd dotyczący drogi pożarowej, powinien sprawdzić cały projekt. Niespotykanym chyba nigdzie indziej faktem jest dawanie do materiałów przetargowych błędnego projektu, tym bardziej, że postępowanie przetargowe rozpoczęło się w maju.
– Dlaczego wprowadzenie na budowę nastąpiło dopiero siedem dni od podpisania umowy (podpisanie umowy 9 czerwca, a wprowadzenie 16 czerwca), a rozpoczęcie robót dopiero 25 czy 29 czerwca? Te daty mówią już o 20 dniach straty w budowaniu inwestycji. To wielka beztroska przy tak krótkim okresie realizacji. Można wysnuć wniosek, że Urząd Gminy oraz wykonawca terminem oddania przedszkola bardzo się nie przejmowali.

Myślę, że dosyć tych pytań. Natomiast jestem zatrwożona postawą Wójta, pracowników gminy i radnych. Wykonawca nazywa projekt, który dostał do realizacji  bublem i nikt z pracowników, a także Wójt nie reagują na to. Wójt natomiast podkreśla, że współpraca z wykonawcą od początku układała się bardzo dobrze. Jeżeli tak, to za opóźnienie w realizacji odpowiedzialny jest Urząd Gminy. Zatrważa mnie też postawa radnych, którzy lekką ręką dają prezent wykonawcy w wysokości kilkuset tysięcy złotych, głosując za uchwałą w sprawie przedłużenia terminu realizacji. Jedynie trzech radnych – Modzelewski, Chojnacki i Syguła podczas dyskusji opowiadało się za naliczeniem kar za nieterminowe wykonanie robót.

Zatroskana mieszkanka
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)