Kosztowne awarie kanalizacji. Mieszkańcy traktują toalety jak śmietnik

Od stycznia do września Gmina Jabłonna wydała blisko 120 tys. zł na awaryjne czyszczenie przepompowni oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Przyczyną awarii są nietypowe odpady, które użytkownicy sieci „spławiają” w toaletach, m.in. pampersy, gruz czy kawałki desek.

– Sprawne funkcjonowanie sieci zależy w znacznym stopniu od jej użytkowników. Kanalizacja nie jest zsypem, do którego można wrzucić każdy odpad. Sieć nie jest przeznaczona do pozbywania się pampersów, gruzu, tłuszczu, tkanin, kamieni, środków higieny osobistej, piachu a nawet kawałków gruzu i desek. Do sieci kanalizacji sanitarnej codziennie trafia 90% odpadów, które nigdy nie powinny być wyrzucane do toalet! – informuje Urząd Gminy.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna administruje obecnie 27 przepompowniami. Pracownicy codziennie czyszczą kosze, by uniknąć dużych problemów i przestojów w odbiorze ścieków. Niemniej awarie przepompowni zdarzają się bardzo często, a ich przyczyną są niewłaściwe działania użytkowników.

– Częste awarie przepompowni ścieków są uciążliwe dla mieszkańców, generują także olbrzymie koszty ponoszone przez Gminę. W ciągu ostatnich 9 miesięcy awaryjne czyszczenie przepompowni oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej kosztowało Gminę blisko 120 tys. zł. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji może w przyszłości mieć wpływ na zwiększenie opłat za ścieki – przekazuje Urząd Gminy.

Na przełomie września i października wystąpiły 3 duże awarie spowodowane przedmiotami wrzuconymi do kanalizacji przez mieszkańców. Niewłaściwe postępowanie użytkowników może spowodować uszkodzenie sieci, której skutki odczują mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej.

Źródło: Urząd Gminy, fot. pixabay