Kanalizacja w Janówku Drugim

Od lat mówi się o budowie kanalizacji w Janówku Drugim. Już niedługo wykonanie tej inwestycji może stać się faktem. W marcu Rada Gminy przeznaczyła 300.000 zł na budowę przecisku pod torami, a we wrześniu podpisano porozumienie z gm. Wieliszew.

Gm. Wieliszew zamierza wybudować kanalizację w ul. Poprzecznej i Dworcowej w Górze. Na tej inwestycji skorzysta także gm. Jabłonna. Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w marcu, radni zabezpieczyli 300.000 zł na wykonanie przecisku pod torami.

– Rozmawiałam z p. Pawłem Kownackim, wójtem Wieliszewa i doszliśmy do porozumienia, że będzie mu łatwiej wejść w ustalenia z naszą gminą oraz rozmawiać ze swoją Radą Gminy, jeśli dołożymy się do inwestycji. Projekt na kanalizację w Janówku Drugim jest ważny do połowy 2019 roku. Mimo że jabłonowscy radni wspierający wójta nie widzieli zasadności dotacji dla gm. Wieliszew, przekonałam pozostałych radnych do zabezpieczenia środków na przecisk pod torami. Cieszę się, że udało się wspólnymi siłami z gm. Wieliszew doprowadzić do tego zadania i w niedalekiej przyszłości Janówek Drugi jako pierwsza miejscowość we wsiach zachodnich, będzie skanalizowany i zwodociągowany – mówi radna Teresa Gałecka.

We wtorek, 18 września wójt Jarosław Chodorski sfinalizował rozmowy przeprowadzone przez radną Gałecką i podpisał porozumienie z wójtem Kownackim, które w przyszłości pozwoli wybudować kanalizację w Janówku Drugim. Gmina Jabłonna posiada już projekt, jak również pozwolenie na budowę, więc rozpoczęcie budowy, uzależnione jest teraz od wykonania inwestycji w gm. Wieliszew.

– Zakres dotyczący przejścia pod torami kolejowymi oraz wykonanie odcinka w ul. Dworcowej umożliwi przyłączenie się do sieci nieruchomości z obszaru gm. Jabłonna – mówi Magdalena Radzikowska z Urzędu Gminy Wieliszew.

Jabłonna Dla Mieszkańców