Jakie oszczędności czekają gminę? Dowiemy się jutro

W najbliższy piątek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której wójt przedstawi analizę finansową gminy wraz z analizą wydatków na jabłonowską oświatę. Dowiemy się, jakie oszczędności będzie musiała poczynić gmina, aby móc podjąć się inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej za ponad 112 milionów złotych.

Mimo że obecnie trwa przerwa wakacyjna w obradach Rady Gminy, radni zdecydowali się zwołać nadzwyczajną sesję. Będzie ona dotyczyła inwestycji wodno-kanalizacyjnych, na których realizację Urząd Gminy zamierza ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie. Kierownictwo urzędu ma wykazać, czy gm. Jabłonna będzie w stanie wygospodarować wkład własny na ten cel. Obrady odbędą się w Domu Ogrodnika, ich początek zaplanowano na godz. 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie wyników analizy finansowej Gminy Jabłonna wraz z analizą wydatków na cele oświatowe w Gminie Jabłonna w kontekście składanych wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosku w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji w Gminie Jabłonna.
4. Podjęcie uchwały intencyjnej w zakresie zobowiązania Wójta Gminy Jabłonna do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji w Gminie Jabłonna, uwzględniając wyniki analizy finansowej Gminy Jabłonna oraz jej zdolność kredytową.
5. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców