W Jabłonnie i wsiach zachodnich poczekają na wodociąg

Mieszkańcy Jabłonny oraz wsi zachodnich coraz częściej zadają pytanie, kiedy rozpocznie się budowa sieci wodociągowej w ich miejscowościach. W poprzednim roku, jak i w tym Rada Gminy zabezpieczyła na ten cel kilka milionów złotych. Dlaczego zatem nie są realizowane inwestycje? – Trzy lata to trochę mało, żeby zwodociągować całą gminę – tłumaczy się wójt.

Mimo że z każdym rokiem gmina Jabłonna ma coraz większy budżet inwestycyjny, włodarze ciągle zapominają o budowie wodociągu w Jabłonnie, jak i w miejscowościach wsi zachodnich. W ubiegłym roku zarezerwowano ok. 2,5 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i  budowę sieci wodociągowej w tych rejonach naszej gminy. Podczas czerwcowej sesji radny Marek Zieliński zauważył, że urząd jednak nie wykonał żadnych inwestycji wodociągowych.

W budżecie na 2018 rok Rada Gminy zapisała na ten cel ponad 3 mln zł i jak stwierdził M. Zieliński, do dzisiaj radni również nie wiedzą, żeby były wykonywane jakieś prace. Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca rady przypomniała, że wicewójt Marcin Michalski deklarował, że w 2018 roku przy dobrych układach zostanie położona rura przez las, która umożliwi podłączenie wsi zachodnich do sieci wodociągowej.

– Las jest, rury nie ma – zauważył Witold Modzelewski, przewodniczący rady.

Wójt Jarosław Chodorski stwierdził, że 3 lata to trochę za mało, żeby zwodociągować całą gminę. Dodał również, że przesunięcia w budżecie to normalna rzecz, ponieważ są to inwestycje liniowe, a gmina porządkuje sprawy związane z własnością gruntów w drogach.

W marcu poprzedniego roku w Domu Ogrodnika odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Jabłonny. Radny Wojciech Nowosiński, związany politycznie z wójtem Chodorskim informował wówczas, że stworzono koncepcję zwodociągowania Jabłonny, Rajszewa i Skierd. Zakładała ona zakup stacji uzdatniania wody należących do Polskiej Akademii Nauk i Mennicy Invest (obie znajdują się w Jabłonnie).

– W tym roku planujemy zakup stacji, modernizację i projektowanie, a w następnym budowę wodociągu na tyle, co pozwoli nam budżet – mówił w 2017 roku W. Nowosiński.

Jak okazało się, do tej pory gmina nawet nie wykupiła żadnej z tych stacji uzdatniania wody, które miały pozwolić na zwodociągowanie Jabłonny i wsi zachodnich.

Jabłonna Dla Mieszkańców