Gdzie zrobią oszczędności na inwestycje wodno-kanalizacyjne?

We wtorek w Domu Strażaka w Chotomowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Możliwe, że mieszkańcy Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej dowiedzą się, jakie oszczędności gmina zamierza poczynić w najbliższych latach, aby móc zapewnić ok. 40 milionów złotych wkładu własnego na realizację inwestycji.

Konsultacje odbędą się w siedzibie OSP Chotomów przy ul. Partyzantów 27 o godz. 17.30.

– W trakcie spotkania zostaną także poruszone kwestie związane z wnioskiem aplikacyjnym złożonym do Funduszu Spójności o dofinansowanie niniejszego zadania – zapewnia Urząd Gminy.

Przypomnijmy, że gmina ubiega się o pozyskanie ok. 58 mln zł środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Urząd złożył już wniosek, który przygotowały prywatne firmy. Już w poprzednim roku gmina zapłaciła 47.970 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analizę koncentracji kanalizacji sanitarnej. Z kolei w tym roku wydała 47.000 zł za studium wykonalności (jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, firma otrzyma jeszcze 12.000 zł).

Jabłonna Dla Mieszkańców