Duma i nobilitacja dla Dąbrowy. Upamiętniono inż. Wendę

Dąbrowa Chotomowska upamiętniła postać inż. Tadeusza Wendy, który był głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia, jak i mieszkańcem sołectwa znajdującego się na terenie gm. Jabłonna. W środę przy ul. Lipowej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej inż. Wendzie.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 13.00. Jej organizatorem był Komitet Organizacyjny Upamiętnienia Związku inż. Tadeusza Wendy z Dąbrową Chotomowską.

– Jest to miłe i ważne, że uroczystość odbywa się w roku 2018, a więc w setną rocznicę odzyskania przez Polkę niepodległości. Takie osoby przybierają szczególnego znaczenia, ponieważ to one przypominają nam o najważniejszych momentach naszej historii ostatnich 100 lat – mówiła wnuczka inż. Wendy.

W trakcie przemówienia stwierdziła, że jej dziadek lubił przyjeżdżać do Dąbrowy i przebywać tu z rodziną. A jak zareagowałby na wiadomość, że w ten sposób upamiętniono jego nazwisko?

– Po cóż? Nie trzeba. Ja ten port zbudowałem dla polski – dodała jego wnuczka.

Inż. Wenda urodził się w 1863 roku, a zmarł w 1948 roku. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia w Instytucie Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Po studiach pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na terenie Rosji, był kierownikiem budowy portu w Windawie, a także nadzorował przebudowę portu w Rewlu. Pomagał w budowie portu w Royen. W roku 1918 roku przyjechał do Polski i objął stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920 roku. W tym samym roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 roku nadzorował dalsze prace już jako urzędnik Urzędu Morskiego w Gdyni na stanowisku naczelnika wydziału. 24 lipca 1937 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a z dniem 1 sierpnia 1937 roku przeszedł w stan spoczynku.

– W związku z moimi wcześniejszymi zobowiązaniami nie mogę być dzisiaj z państwem. Niemniej jednak w tym tak ważnym dniu dla całej społeczności Dąbrowy Chotomowskiej przekazuję państwu serdeczne pozdrowienia – list w imieniu wójta Jarosława Chodorskiego odczytała Agnieszka Sobczak, sekretarz gminy. – Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy to gest należytego szacunku, który oddajemy inż. Wendzie – czytała dalej.

Głos zabrali także pozostali goście.

– Dzięki inicjatywie budowy portu, zawdzięczamy także kolej, która przebiega tutaj nieopodal. Do portu trzeba było wybudować kolej ze Śląska. Magistrala kolejowa przebiega także przez Chotomów i Dąbrowę Chotomowską. To także jest zasługą inż. Wendy – mówił Witold Modzelewski, przewodniczący rady.

Z kolei Radomir Czauderna, sołtys Dąbrowy Chotomowskiej zauważył, że wczorajza uroczystość odbyła się również dzięki opracowaniu kroniki tej miejscowości. Podczas prac odnaleziono informacje na temat inż. Wendy i podjęto decyzję o upamiętnieniu jego osoby.

Jabłonna Dla Mieszkańców