Rada Gminy uchwaliła nieaktualne studium

Radni uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Kilka minut później wyrazili zgodę na przystąpienie do prac nad opracowaniem… kolejnego studium. Wywołało to zdziwienie wśród niektórych mieszkańców, którzy byli obecni na sesji.

Na marcowym posiedzeniu Rady Gminy uchwalono opracowywane od 2009 roku studium. Jak okazało się, w dużej części straciło ono na aktualności i radni wyrazili zgodę, aby wójt przystąpił do opracowywania nowego dokumentu.

– Studium, w stosunku do oczekiwań mieszkańców i możliwości inwestycyjnych na naszym terenie, przestaje być aktualne. Występuje zatem konieczność przystąpienia do opracowania nowego i bardziej nowoczesnego studium – tłumaczono.

Wójt Jarosław Chodorski poinformował, że dotychczas prace nad studium były zlecane na zewnątrz, natomiast nowe studium będzie opracowywane siłami pracowników Urzędu Gminy. Ma to nie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Nie wiadomo jednak, kiedy prace zostaną zakończone, ponieważ urzędnicy wykonują także inne obowiązki.

– Nie dociera do mnie wyjaśnienie, że jeśli urzędnicy będą nad tym pracowali, studium będzie wykonane za darmo. W tym czasie nie zrobią innych rzeczy. Chyba, że po prostu mają tyle czasu, żeby dodatkowo siedzieć nad studium, które zostało uchwalone? Nie będzie to robione za darmo, tylko kosztem innych ważnych zadań – zauważyła jedna z mieszkanek.

– Przed chwilą radni przegłosowali studium, a teraz mówią o wprowadzeniu nowego. To jest naprawdę niepoważne. Tracicie czas i nasze pieniądze. Każda złotówka wydana w tej chwili na opracowanie nowego studium będzie niegospodarnością – dodał kolejny mieszkaniec.

Nie zabrakło również słów zachęcających do podjęcia uchwały. Mieszkaniec, który był obecny na lutowym posiedzeniu Komisji Rozwoju przypomniał, że wtedy na obradach pojawiło się ok. 90 osób, które apelowały o wprowadzenie omawianych zmian.

– Zmieniają się przepisy i potrzeby mieszkańców, a uwag, co do studium, było dużo. To nie będzie przygotowanie całego studium, będziemy tylko przystępowali do częściowych zmian dostosowanych do potrzeb mieszkańców – przekonywała radna Dorota Świątko.

Ostatecznie uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania nowego studium poparło 10 radnych (Modzelewski, Kowalik, Świątko, Gałecka, Krzyżanowski, Lipińska, Nowosiński, Syguła, Wodzyński, Zieliński), 2 wstrzymało się od głosu (Grzybek, Krajewski) i 1 był przeciwko (Szymkowski). Podczas głosowania nie byli obecni Zenon Chojnacki i Bogumiła Majewska.

Jabłonna Dla Mieszkańców