Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków

Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację projektu „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”.

Jak informuje Urząd Gminy Jabłonna, celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie naszej gminy. Dzięki podpisanej umowie wprowadzona zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. To z kolei pomoże w wyrównywaniu deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

W ramach zadania dzieci z gminnych placówek skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych. Natomiast nauczyciele skorzystają z kursów podnoszących ich kompetencje, doskonalących umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup i montaż infrastruktury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz placówek.

Projekt będzie realizowany w obu gminnych placówkach: w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Wartość projektu wyniesie 334.655 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych to 247.955 zł. Planowany okres realizacji projektu to luty 2020 r. – 30 czerwca 2021.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna