Poświęcono nowy ołtarz w Kościele w Jabłonnie

W 65. rocznicę konsekracji Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbyła się konsekracja nowego, kamiennego ołtarza. Jego poświęcenia dokonał ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej – ks. Biskup Romuald Kamiński. Wśród wiernych obecny był m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Na przepięknej liturgii przygotowanej przy pomocy ceremoniarza diecezjalnego oraz kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej zgromadzili się licznie zebrani parafianie oraz goście. Ołtarz na początku mszy był rozebrany i nieoświetlony. Został ubrany i oświetlony dopiero w trakcie liturgii po dokonaniu specjalnych obrzędów – opisują przebieg uroczystości przedstawiciele parafii.

Przed uroczystą modlitwą poświęcenia, zebrani odśpiewali wspólnie litanię do Świętych. Następnie ks. biskup umieścił w ołtarzu relikwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz kamień z Ziemi Świętej. Namaścił ołtarz olejem krzyżma świętego, a więc tym samym olejem, który jest używany podczas sakramentów chrztu i bierzmowania. Ołtarz stał się tym miejscem, na którym sakramentalne znaki chleba i wina, stają się tym, co oznaczają, czyli Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Po poświęceniu ołtarza, został on okadzony. Chwilę później dwóch diakonów dokonało okadzenia zgromadzonego w świątyni ludu.

Do ołtarza przyniesiono dary: kwiaty, zestaw bielizny kielichowej ofiarowany przez Siostry Dominikanki, które obchodziły swoją rocznicę ślubów zakonnych, komplet nowych strojów liturgicznych ofiarowany przez Państwa Zofię i Leszka Zalewskich, chleb, symbol pracy i poświęcenia ofiarowany przez jedną z rodzin z jabłonowskiej parafii, ampułki z wodą i z winem, które przynieśli przedstawiciele młodzieży parafii Oaza Jabłonna, a także naczynie z hostiami przyniesione przez jedną z bielanek Schola Magnificat Bielanki Jabłonna.

Fot. Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie