Bezpłatna pomoc prawna w powiecie legionowskim

Od stycznia ruszyła bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Gdzie i kiedy można spotkać się z adwokatami i radcami prawnymi?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Urząd Miasta Legionowo
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
pon.- pt. 16:00-20:00

Starostwo Powiatowe w Legionowie
Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
pon. – pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Honeste Vivere:

Numer punktu Lokalizacja Przeznaczenie

punktu

Godziny

dyżurów

1. Legionowo, ul. Sikorskiego 11,

pokój nr 116 na I piętrze

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pon. – pt.

16:00 – 20:00

2. Jabłonna, ul. Modlińska 152,

pokój nr 6 na parterze

nieodpłatna pomoc prawna wt. 10:00-14:00

czw. 12:00-16:00

Serock, Rynek 21,

pokój nr 31 na I piętrze

pon. 10:00-14:00

śr. 8:00-12:00

pt. 12:00-16:00

3. Wieliszew, ul. Modlińska 23A,

Ośrodek Pomocy Społecznej obok Urzędu Gminy

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pon. 9:00-13:00

wt. 8:00-12:00

śr. 12:00-16:00

Nieporęt, ul. Plac Wolności 1,

pokój nr 9

czw. 9:00-13:00

pt. 9:00-13:00

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 593.

Źródło: Powiat Legionowski