Bez podwyżki za wodę na Rajskiej Jabłoni. Mennica pod pistoletem?

Mennica Invest nie otrzymała zgody na podniesienie opłaty za wodę na osiedlu Rajska Jabłoń w Jabłonnie. Mieszkańcy będą nadal płacić 3,58 zł netto za metr sześcienny dostarczonej wody. Spółka atakuje Radę Gminy.

Spółka zaopatrująca mieszkańców osiedla Rajska Jabłoń wystąpiła o przegłosowanie uchwały dotyczącej podwyższenia ceny wody. Wnioskowano, żeby opłata wzrosła z 3,58 zł netto do 3,70 zł netto za 1 m3, czyli do poziomu, który obowiązuje w pozostałej części gminy, a gdzie dostawcą jest PWK Legionowo.. Nowa stawka miałaby obowiązywać od 1 kwietnia br. do 31 marca 2017 roku.

– Te dokumenty nie pokazują tak naprawdę przyczyny wzrostu ceny wody na osiedlu. Nie wyszczególniają, jakie koszty wzrosły, o ile i dlaczego – zauważył radny Paweł Krajewski.

Jan Witold Koryciński, likwidator spółki odczytał podczas lutowej sesji Rady Gminy stanowisko Mennicy Invest, w którym przypomniał, że na początku poprzedniego roku ustalono z wójtem Jarosławem Chodorskim, że taryfy zostaną ujednolicone na terenie całej gm. Jabłonna i będą wynosić 3,58 zł netto za m3. Jednak kilkanaście dni później radni podjęli decyzję, że cena dla odbiorców Mennicy Invest pozostanie bez zmian, a wzrośnie do 3,70 zł netto za m3 cena dla odbiorców z pozostałej części gminy.

– W ten sposób zostało naruszone wspólne postępowanie dotyczące jednolitych cen dla odbiorców gm. Jabłonna. To, że ceny są zróżnicowane, jest podyktowane nie konkurencją, tylko niezrozumiałą decyzją Rady Gminy. To że jedno źródło jest tańsze, a drugie droższe, to znaczy, że jedno jest pod pistoletem – powiedział J. W. Koryciński.

J. W. Koryciński poinformował, że spółka w ubiegłym roku wydała 29.548 zł na usunięcie usterek i planowana podwyżka byłaby niezbędna do pokrycia kosztów napraw. Stwierdził również, że nie wie, dlaczego radni negatywnie zaopiniowali przedstawiony wniosek dotyczący podwyżki.

– Nie rozumieć dlaczego mamy uzasadniać swoją decyzję, skoro pan nie uzasadnił radnym, dlaczego cena wody na osiedlu ma wzrosnąć. W dokumentach nie ma uzasadnienia, co tak bardzo zdrożało, że cena musi pójść w górę – odpowiedział radny Krajewski, powołując się na przedstawione dokumenty.

Ostatecznie radni nie podjęli uchwały. Przeciwko było 14 radnych, jeden nie był obecny na głosowaniu.

Jabłonna Dla Mieszkańców