Badania naukowe w Leśnictwie Bagno

Politechnika Warszawska przeprowadziła właśnie badania naukowe w gospodarstwie specjalnym, które w 2016 roku utworzono na terenie Leśnictwa Bagno. Na czym one polegają?

W oddziale 272 przeprowadzono badania naukowe, które zorganizowała Politechnika Warszawska z pomocą firmy Dragonfly Vision. Badania terenowe polegały na pomiarach geodezyjnych, oznaczeniu punktów terenowych (fotopunkty) oraz na wykonaniu zdjęć dronem. Zdjęcia lotnicze zostaną opracowane w specjalistycznym oprogramowaniu fotogrametrycznym. Wyniki z analizy zdrowotnej drzewostanu zostaną opublikowane w artykule naukowym oraz na stronie Nadleśnictwa Jabłonna.

Gospodarstwo specjalne obejmuje obszary funkcjonalne pełniące funkcje specyficzne w urządzanym obiekcie, w tym przypadku dotyczy to Leśnictwa Bagno. Na terenie uznanym za gospodarstwo specjalne można stosować wiele metod w hodowli lasu i ochronie lasu, które odbiegają od zasad zawartych w instrukcjach, w tym metod opartych na badaniach naukowych czyli odstąpić od standardowego prowadzenia gospodarki leśnej.

Gospodarstwo specjalne w Leśnictwie Bagno zostało utworzone z powodu występowania na tym terenie od kilkudziesięciu lat uporczywego pędraczyska.

Źródło: TV Nadleśnictwo Jabłonna

Na osłabienie wiekowych, nawet 130-letnich drzewostanów sosnowych wpływają też czynniki takie jak wahania wód, jemioła oraz korniki. Jemioła jest w ostatnich 3 latach bardzo ekspansywna i przyczynia się do bardzo szybkiego zamierania drzew. Silne huraganowe wiatry, szczególnie te występujące w 2009 roku, spowodowały dodatkowe osłabienie drzewostanów w wyniku których zaczęło się bardzo silne wydzielanie posuszu trwające do dziś.

Nie jest bez znaczenia dla tych drzewostanów występowanie, co 4 lata rójek chrabąszcza majowego i kasztanowca, które prowadzą do defoliacji, a nawet gołożerów. Ostatnia rójka miała miejsce w 2019 r. a w ubiegłym roku na obszarze 215 ha został wykonany zabieg agrolotniczy, który miał na celu ograniczenie populacji chrabąszczy.

W związku z zaistniałą trudną sytuacją podejmowane są działania polegające na systematycznym usuwaniu posuszu, drzew opanowanych i martwych, które potencjalnie mogą być rezerwuarem następnych pokoleń korników lub jemioły.

Źródło: Nadleśnictwo Jabłonna