Program Rewitalizacji o wysypisku w Bożej Woli: „Badania ujawniły negatywny wpływ na wody podziemne”

Od kilku dni trwa dyskusja odnośnie awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka” oraz zrzutu nieczystości do Wisły. Także mieszkańcy gm. Jabłonna boją się o jakość wody, z której korzystają na co dzień. Zagrożenie występuje jednak całkowicie gdzie indziej. W latach 1970-1992 w Bożej Woli funkcjonowało wysypisko odpadów. – Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne – czytamy w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna, który Urząd Gminy opracował ponad 2 lata temu. 

Czytaj dalej

Awaria oczyszczalni „Czajka”. Ścieki spływają do Wisły

– Obecnie do Wisły dostaje się ok. 3 metrów sześciennych surowych ścieków na sekundę, co w ciągu doby może powodować zagrożenie zanieczyszczeniem Wisły ilością 260 tys. metrów sześciennych ścieków – informuje Ministerstwo Środowiska odnośnie poważnej awarii kolektorów ściekowych oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Ze względu na zagrożenie zanieczyszczenia wody w Wiśle, nie należy jej pobierać, ani z niej korzystać.

Czytaj dalej