Gmina inwestuje w ścieżki rowerowe

Jeszcze w tym roku Urząd Gminy wybuduje ścieżki rowerowe w Bożej Woli, Rajszewie oraz Chotomowie. W lutym podpisano umowy z wykonawcami trzech części zadania obejmującymi Rajszew i Bożą Wolę. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy budowy ścieżek rowerowych w Chotomowie. Tym razem wójt planuje wykonać inwestycje bez poślizgu i dokładania dodatkowych milionów, jak było w przypadku ścieżek rowerowych w poprzednich latach. 

Gmina przystąpi do budowy ścieżek rowerowych w Bożej Woli w ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630) oraz w Chotomowie w ul. Kolejowej i Przechodniej.

Ścieżka przez las

Inwestycja realizowana w Rajszewie połączy istniejącą ścieżkę rowerową na trasie Rajszew – Nowy Dwór Mazowiecki wybudowaną w ramach I etapu inwestycji z miejscowością Jabłonna (do ul. Dębowej). Na odcinku blisko 3,5 km zostanie wybudowana asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Trasa będzie wiodła po północnej stronie jezdni. Prace budowlane wykona Fal-bruk Sp. z o.o. sp. k. Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec maja 2020. Firma wykona inwestycję za 1.346.850 zł.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Ścieżki rowerowe za ponad 10.000.000 mln zł
Rowerem przez Bożą Wolę

Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Klonowej w Bożej Woli. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów zostanie oddany ciąg asfaltowy szerokości 2,5 m. Inwestycja będzie realizowana w ul. Klonowej od ul. Modlińskiej do granicy z gm. Wieliszew. Wykonawcą tego odcinka ścieżki jest Appius Sp. z o.o. Firma jest znana m.in. z zaprojektowania czerwonej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Modlińskiej w Jabłonnie. Koszt prac na ul. Klonowej w Bożej Woli wyniesie 622.999,92 zł.

Kolejnym elementem inwestycji realizowanym w 2020 r. w Bożej Woli jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Dębowej. Asfaltowa ścieżka o szerokości 2 m zostanie zbudowana na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z gm. Wieliszew w pobliżu zlikwidowanego przejazdu kolejowego. Ścieżkę rowerową w ul. Dębowej wybuduje BENEVENTO Sp. z o.o., która w zamian otrzyma wynagrodzenie w wysokości 448.198,26 zł. Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec maja 2020.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Zerowe zainteresowanie stojakami. Sekretarz: „Nie jest planowany demontaż”
Ścieżki w Chotomowie

W Chotomowie, wzdłuż ul. Kolejowej – od istniejącej ścieżki do granicy z Legionowem – zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o zmiennej szerokości. Trasa będzie wiodła po północnej stronie torów kolejowych i istniejącej jezdni. Zadanie obejmuje ponadto budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego oraz budowę sieci teletechnicznej w ul. Kolejowej.

Chotomów czeka też przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przechodniej. Inwestycja będzie polegała na budowie kontrapasa dla rowerów oraz jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego.

Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy budowy ścieżek rowerowych w Chotomowie.

Źródło: Urząd Gminy