Ścieżki rowerowe za ponad 10.000.000 zł

W ostatni poniedziałek nastąpiło otwarcie ofert na trzy odcinki ścieżek rowerowych. Podobnie jak przy poprzednich przetargach, także i tym razem Urząd Gminy Jabłonna nie doszacował kosztów inwestycji. Cały projekt miał początkowo kosztować 5,2 mln zł, a prawdopodobnie zamknie się w kwocie 10,2 mln zł.

Kiedy inne gminy są już na finiszu budowy ścieżek rowerowych, gm. Jabłonna w dalszym ciągu nie wyłoniono wykonawców na trzy odcinki: wzdłuż ul. Strużańskiej w Józefowie II, na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z DK61 w Jabłonnie oraz we wsiach zachodnich wzdłuż DW630 od granicy z Nowym Dworem Maz. do ul. Golfowej w Rajszewie.

W ostatni poniedziałek odbyło się otwarcie ofert w ramach kolejnego przetargu. Tym razem wójt Chodorski zaplanował na realizację wspomnianych odcinków 6.000.000 zł. Okazało się jednak, że ponownie nie doszacowano kosztów i najniższe oferty opiewają łącznie na 8.054.359,99 zł. Możliwe, że koszt inwestycji wzrósł ze względu na użycie droższych materiałów, tak jak w przypadku odcinka na ul. Modlińskiej w Jabłonnie, gdzie wójt zdecydował się na zakup kilkakrotnie droższych granitowych krawężników.

Początkowo gmina zakładała zakończenie projektu do 31 maja 2018 roku. Miał on kosztować 5.204.380,77 zł, z czego dofinansowanie z EFRR miało wynosić 80%, czyli 4.163.504,62 zł. Urzędowi nie udało się dotrzymać ani terminu, ani planowanych wydatków. W przypadku wyłonienia wykonawców z aktualnego przetargu, koszty całości projektu wzrosną do poziomu 10.204.359,99 zł, natomiast dofinansowanie obniży się do 41%. Wójt prawdopodobnie na najbliższej sesji wystąpi do Rady Gminy o dołożenie brakujących środków. Tylko z jakich inwestycji trzeba będzie zabrać pieniądze? Dowiemy się w listopadzie.

Jabłonna Dla Mieszkańców