Przegłosowali bez pytań i wniosków

Takich radnych wójtowi Chodorskiemu może pozazdrościć większość wójtów, burmistrzów i prezydentów. Gdy przegłosowywany jest budżet, nie zgłaszają oni żadnych wniosków o inwestycje, nie zadają również pytań o zadłużenie gminy czy nierealizowane inwestycje. Kiedy pojawia się dyskusja ze strony nielicznej opozycji, szybko ją ucinają wnioskiem o zamknięcie dyskusji.

Czytaj dalej