Jabłonowska biblioteka na Festiwalu Nauki

22 września w ramach XXIII Festiwalu Nauki w jabłonowskim Pałacu uczestniczyła również Biblioteka z Jabłonny.

Podczas niespełna dwugodzinnego wykładu dr Katarzyna Kuligowska przybliżyła słuchaczom historię Jabłonny i sylwetki Augusta i Maurycego Potockich. Wiele ciekawostek i anegdot przytaczanych przez panią dr sprawiło, że wiedza ta była bardziej przystępna i lepiej przyswajana. Uczestnicy wykładu wyszli z niego bogatsi nie tylko o wiedzę ale również o książki, wydane przez jabłonowską bibliotekę, z autografem autorki.

 Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna