Wójt poszukuje pracownika od promocji. Będzie odpowiedzialny za pozytywny wizerunek

Wójt Chodorski zamierza zatrudnić kolejną osobę, która będzie odpowiedzialna za promocję jego osoby oraz Urzędu Gminy. Obecnie w Referacie Marketingu i Komunikacji Społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników.

Jarosław Chodorski ogłosił nabór na stanowisko ds. marketingu i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy. Poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, którzy m.in. posiadają wiedzę z zakresu o publicznym transporcie drogowym i potrafią obsługiwać programy komputerowe: Microsoft Office, Corel Draw, Corel Photo Paint, Lightroom Adobe i Prezi.

– Do zadań inspektora ds. marketingu i komunikacji społecznej należy wykonywanie działań tworzących pozytywny wizerunek gminy, dostarczanie rzetelnej informacji na temat działania jej organów i Urzędu – informuje Jarosław Chodorski.

Do zadań przyszłego urzędnika będą należeć m.in. aktualizacja gminnej strony i portali społecznościowych, działania z zakresu public relations, prowadzenie stałego monitoringu środków masowego przekazu, obsługa ankiet, opracowywanie materiałów promocyjnych, redagowanie gazety gminnej, udział w komisjach i sesjach Rady Gminy.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Dokumenty do 7 stycznia lub… 1 grudnia

Kandydaci mogą wysyłać swoje aplikacje drogą pocztową do urzędu do 7 stycznia 2021 r. (dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną do tego dnia) lub wrzucać do wrzutni znajdującej się przy głównym wejściu do budynku urzędu do godz. 15.50 do 1 grudnia 2020 r. W przypadku drugiej możliwości, postawiony warunek będzie jednak trudny do spełnienia, ponieważ ogłoszenie o naborze zostało podpisane przez wójta 23 grudnia 2020 r.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Pracuje już 4 urzędników

Obecnie w Referacie Marketingu i Komunikacji Społecznej pracuje 4 urzędników. Warto dodać, że kierownik referatu Michał Smoliński pełni również funkcję dyrektora Gminnego Centrum Kultury, natomiast inspektor ds. marketingu i promocji Dominika Lemke powróciła do gminy po bezpłatnym urlopie, podczas którego pracowała na rzecz Pałacu w Jabłonnie.

W 2014 roku, kiedy Jarosław Chodorski obejmował urząd wójt, referat liczył 2 urzędników.

>>>Urzędniczka ustawiła postępowanie, żeby pracować w Pałacu? KLIKNIJ, żeby przeczytać<<<