Urzędniczka ustawiła postępowanie, żeby pracować w Pałacu?

W połowie października 2019 roku Urząd Gminy zorganizował w jabłonowskim Pałacu konferencję wodno-kanalizacyjną. Urzędniczka przygotowała zamówienie w taki sposób, że zgodnie z wymogami postępowania preferowano operatora Pałacu kosztem innych oferentów. Miesiąc po konferencji ta sama urzędniczka założyła firmę i rozpoczęła pracę w Pałacu.

Jesienią poprzedniego roku Urząd Gminy ogłosił zamówienie dotyczące organizacji konferencji w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Postępowanie zostało jednak unieważnione. – Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania – uzasadniał wicewót Marcin Michalski. Zgłosiło się wówczas dwóch oferentów, którzy oferowali swoje usług za: 19.789,96 zł – PREMIUM OUTDOOR z Lublina i 27.982,50 zł – LEVEL UP z Warszawy.

Gmina ogłosiła również drugie zamówienie i kilka dni później wójt Jarosław Chodorski podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach kolejnego postępowania. Zaakceptowano ofertę operatora Pałacu – PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie na kwotę 9.800 zł. Ofertę złożył również LEVEL UP na kwotę 19.680 zł.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Jabłonna, nie gmina Jabłonna

Ze strony Urzędu Gminy osobą odpowiedzialną za postępowanie była Dominika Lemke, inspektor ds. marketingu i promocji. Urzędniczka zawarła w ogłoszeniu wymóg, że konferencja musi odbyć się w miejscowości Jabłonna. Na terenie Jabłonny jedynym obiektem, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie jest Pałac. Konferencja mogłaby odbyć się również w Gminnym Centrum Kultury (Dom Ogrodnika), które jest jednostką podległą Urzędowi Gminy, ale gmina jednak nie zdecydowała się na takie rozwiązanie.

W związku z tym, poza Pałacem, w obu postępowaniach wystartowały tylko i wyłącznie firmy nieposiadające swoich obiektów w Jabłonnie. Tym samym, aby spełnić warunki ogłoszenia, musiałyby wynająć odpowiednie obiekty na czas organizacji konferencji, co automatycznie wiązało się z wyższymi kosztami przedstawionymi w ofertach.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami tych firm. – Przeglądając możliwości lokalowe (w Jabłonnie – red.), nie było innej możliwości niż wynajęcie sali w Pałacu – potwierdził pierwszy przedstawiciel. Drugi dodał, że jego firma robiła wycenę w Pałacu.

Gdyby jednak urzędniczka zawarła w ogłoszeniu informację, że konferencja ma odbyć się na terenie gminy Jabłonna, a nie tylko w miejscowości Jabłonna, w postępowaniu mogłoby wziąć udział jeszcze kilku oferentów, którzy dysponują własnymi obiektami i są w stanie przygotować niższe oferty aniżeli firmy wynajmujące pomieszczenia na czas organizacji wydarzenia.

Źródło: aleo.com

Wygrał Pałac. Urzędniczka poszła tam do pracy

Koniec końców 17 października konferencja odbyła się w Pałacu. Miesiąc później, tj. 18 listopada w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowano firmę DL MEDIA DOMINIKA LEMKE, której właścicielką jest urzędniczka odpowiedzialna za przygotowanie postępowań związanych z organizacją wspomnianej konferencji wodno-kanalizacyjnej. W tym samym czasie jej firma nawiązała współpracę z PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

– Współpracę rozpoczęliśmy w połowie listopada 2019 . Decyzje o nawiązywaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z DL Media wynikała z uzasadnionych potrzeb Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w zakresie prowadzonej działalności – poinformowała naszą redakcję Katarzyna Molęda, dyrektor PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

Dyrektor Pałacu: to jest tajemnica przedsiębiorstwa

Dyrektor Pałacu zadaliśmy kolejne pytania w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Kurier Jabłonny: Czy przed publikacją ogłoszeń prowadziła Pani bądź przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie rozmowy z p. Dominiką Lemke na temat organizacji wspomnianej konferencji na terenie Pałacu?
Katarzyna Molęda: Ja nie prowadziłam, natomiast nie jest możliwe ustalenie czy przedstawiciel gminy Jabłonna prowadził jakiekolwiek rozmowy w celu rozeznania rynku przed ogłoszeniem przetargu. Rozmowy tego typu nie są w PAN DZiK ewidencjonowane.

Kurier Jabłonny: Czy zgłosiły się do Państwa firmy, które były zainteresowane organizacją wspomnianej konferencji na terenie Pałacu? Jakie oferty przedstawiono tym firmom?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Kurier Jabłonny: Czy PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie podjął współpracę z firmą p. Dominiki Lemke w związku z organizacją gminnej konferencji?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Kurier Jabłonny: Firma p. Dominiki Lemke powstała w drugiej połowie listopada 2019 roku i do czasu podjęcia współpracy z PAN – Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, czyli także do połowy listopada 2019 roku, nie zrealizowała żadnych usług dla innych podmiotów. Dlaczego zatem podjęto współpracę z firmą, która nie posiada żadnego doświadczenia, zamiast z firmą, która posiada doświadczenie?
Katarzyna Molęda: Odpowiedź na to pytanie objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej PAN DZIK nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Urzędniczka nie chce rozmawiać

Skontaktowaliśmy się również z urzędniczką, która tuż po zorganizowaniu konferencji rozpoczęła pracę w Pałacu. Dominika Lemke twierdzi, że to, iż była odpowiedzialna ze strony Urzędu Gminy za organizację konferencji, nie miało żadnego wpływu na jej późniejsze podjęcie współpracy z Pałacem.

– Dlaczego jako lokalizację konferencji wpisała pani miejscowość Jabłonna, a nie gminę Jabłonna? – zapytał nasz dziennikarz.

Urzędniczka stwierdziła, że nie udzieli nam żadnej informacji w tej sprawie.

Urząd Gminy od miesięcy unika odpowiedzi

Od kilku miesięcy pytania kierujemy też do Urzędu Gminy. Zapytaliśmy m.in.:

– Czy ograniczenie lokalizacji konferencji do miejscowości Jabłonna było celowe? Czy ogłoszenia zostały przygotowane z myślą o organizacji konferencji w Pałacu w Jabłonnie, który jest jedynym tego typu obiektem w Jabłonnie, który ze względu na lokalizację spełniał wytyczne znajdujące się w ogłoszeniach?

– Dlaczego w wytycznych odnośnie lokalizacji konferencji zamiast miejscowości Jabłonna, nie wpisano gminy Jabłonna?

– Dlaczego podjęto decyzję o organizacji konferencji przy wykorzystaniu zewnętrznego podmiotu, zamiast w Domu Strażaka w Chotomowie lub w Domu Ogrodnika, z których korzystają jednostki podległe?

– Czy powiadomili / powiadomią Państwo prokuraturę odnośnie możliwości „ustawienia” postępowania przez p. Dominikę Lemke? Jakie kroki zostaną podjęte w celu wyjaśnienia niejasności?

– Czy p. Dominika Lemke jako urzędniczka pracowała wcześniej przy zamówieniach na usługi świadczone przez Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie? Jeśli tak, to od kiedy, przy ilu zamówieniach i na jakie kwoty?

– Dlaczego p. Dominika Lemke jest pracownikiem Urzędu Gminy Jabłonna i jednocześnie jej firma świadczy usługi na rzecz Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie? Czy w związku z tym przy zamówieniach Urzędu Gminy Jabłonna preferowana będzie Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie kosztem innych podmiotów zainteresowanych wykonaniem usług?

Na początku marca Mariola Kołdej, inspektor ds. organizacyjnych i informacji publicznej w Urzędzie Gminy poinformowała nas, że wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej.

Pytania w sprawie konferencji w Pałacu i urzędniczki zadaliśmy także wójtowi podczas czerwcowej sesji Rady Gminy. – Wszystkie postępowania przetargowe czy zapytania ofertowe dotyczące zlecanych usług przez gminę są publiczne i każdy z przedsiębiorców ma prawo w nich startować. W związku z tym trudno odnosić się do spraw związanych z realizacją konferencji w Pałacu w Polskiej Akademii Nauk. Spraw personalnych na pewno nie będziemy tutaj poruszać w tej kwestii – odpowiedział Jarosław Chodorski.