Nowa szkoła w Jabłonnie? Brak planów w sprawie tej inwestycji

Kiedy rozpocznie się projektowanie i budowa nowej szkoły w Jabłonnie? – Realizacja czy mówienie o planach, których na dzień dzisiejszy nie mamy, jest trudne do przewidzenia i nie chciałbym składać deklaracji w tym zakresie – odpowiada wójt Jarosław Chodorski. Jak bardzo wykonanie tej inwestycji oddala się w czasie?

Od kilku lat mieszkańcy zastanawiają się, kiedy rozpocznie się budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. Gmina posiada bowiem odpowiedni teren, ale na realizację inwestycji trzeba będzie jeszcze poczekać. Powód? Do braku odpowiednich środków finansowych dołączył kolejny problem – koronawirus.

Wójt nie chce składać deklaracji

– Skupiamy się na działaniach związanych ze zdrowiem i życiem naszych mieszkańców w sprawie pandemii koronawirusa. Uczelnie, z którymi nawiązaliśmy współpracę, studenci i uczniowie nie pracują w normalnym trybie, tylko również w trybie zdalnym. W związku z tym realizacja czy mówienie o planach, których na dzień dzisiejszy nie mamy jest trudne do przewidzenia i nie chciałbym składać deklaracji w tym zakresie – informuje wójt Jarosław Chodorski.

W tegorocznym budżecie gm. Jabłonna zabezpieczono tylko 200.000 zł na wykonanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W tym celu Jarosław Chodorski powołał zespół ds. wypracowania programu użytkowo-przestrzennego i zorganizowania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego na działce przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. W konkursie mieli wziąć udział studenci, ale ze względu na pandemię koronawirusa prace ruszą dopiero po ich powrocie na uczelnie. Do tego czasu wszelkie działania zostały wstrzymane.

[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Urząd Gminy. Koronawirus może zabrać nawet 7 milionów złotych
Nie ma pieniędzy na szkołę

– Jaki jest problem budowy szkoły? Pierwszy to czas, a najważniejszy to pieniądze. Gdybyśmy otrzymali taką petycję ze wskazaniem źródła finansowania, pozyskania środków zewnętrznych czy ich zorganizowania, byłaby sensowa i zasadna – mówił w poprzednim roku przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński.

Poziom planowanego zadłużenia gm. Jabłonna w 2021 roku wyniesie ponad 91 mln zł. Wśród zaplanowanych inwestycji nie ma zadania dotyczącego budowy szkoły.

– Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku planowana jest na kwotę 68.008.000 zł i zwiększy się do kwoty 91.535.000 zł w roku 2021 (około 68% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Urząd Gminy Jabłonna.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dług ma zostać spłacony do 2039 roku.

Nie szkoła, a zespół szkół

Należy wspomnieć, że wójt od poprzedniego roku czyni starania, aby na działce pry ul. Akademijnej wybudować wspólnie ze starostwem zespół szkół, na który składałyby się szkoła podstawowa i szkoła średnia. Powód? Tak jak wspominaliśmy wcześniej, prawdopodobnie problemy związane z brakiem odpowiednich środków finansowych na budowę dużej szkoły podstawowej.

W ostatnich latach głównym argumentem odnośnie budowy nowej szkoły podstawowej, było przepełnienie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Pomysł gminy może zatem doprowadzić do sytuacji, że ten problem nadal nie zostanie rozwiązany, ponieważ decyzja o budowie dwóch szkół w jednym miejscu, automatycznie wiąże się ze zmniejszeniem liczby miejsc przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej w nowej placówce oświatowej na Przylesiu. Planowany budynek nie będzie bowiem z gumy i przyjmie tylko określoną liczbę uczniów.

Warto również pamiętać, że ze szkoły średniej nie będą korzystać tylko uczniowie z gm. Jabłonna, ale także młodzież z innych gmin. Kiedy wyrażano zgodę na zakup działki pod budowę placówki oświatowej, mowa była jedynie o powstaniu dużej placówki szkoły podstawowej dla dzieci z terenu gm. Jabłonna.

Ponadto nie wiadomo, czy starostwo będzie zainteresowane współfinansowaniem inwestycji w związku ze spodziewanym kryzysem gospodarczym, który nastąpi w wyniku epidemii koronawirusa. Należy także brać pod uwagę zmianę na stanowisku starosty, do której doszło w ostatnich dniach. Dotychczasowego starostę Roberta Wróbla zastąpił Sylwester Sokolnicki.

[CZYTAJ TAKŻE] Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców. Skorzystają również markety?