Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców. Skorzystają również markety?

Przedsiębiorcy z terenu gm. Jabłonna, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatków od budynków w okresie od 1 kwietnia do końca grudnia. Z wnioskami mogą również wystąpić największe markety, które nie narzekają na brak klientów.

Podczas kwietniowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców z podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od kwietnia do końca grudnia 2020 roku. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 29 lutego br. oraz złożenie wniosku wraz z załącznikami.

Ze zwolnienia może skorzystać każdy przedsiębiorca, u którego działalność została czasowo ograniczona na podstawie przepisów wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług.

– Pracowaliśmy nad tą uchwałą dość długi okres czasu. Przepisy w tym zakresie ustawodawca wprowadził w ustawie COVID-19 i dał możliwość podejmowania przez Radę Gminy uchwał w zakresie dodatkowych zwolnień, które zostały przewidziane. Zastanawialiśmy się nad tym, aby przedsiębiorcy mieli realną pomoc, czyli możliwość zwrócenia się do gminy o zwolnienie z podatku, który ma wpływ na sytuację finansową poszczególnych przedsiębiorstw – poinformował wójt Jarosław Chodorski.

Zwolnienie na 9 miesięcy

W związku z podjętą uchwałą, do budżetu gminy w tym roku może wpłynąć około 1,4 mln z mniej.

– Z punktu widzenia finansów naszej gminy, nie jest to korzystne dla gminy. Jestem za tym, żeby pomagać naszym przedsiębiorcom, ale jestem też za tym, żeby zrobić to czasowo. Jeżeli nasi przedsiębiorcy za jakiś czas wrócą do normalnej pracy i funkcjonowania, nie wydaje mi się, żeby zwalnianie z podatku na 9 miesięcy było dobre – stwierdziła radna Katarzyna Lulis-Rzeszut.

Wspomniana radna zgłosiła wniosek, aby zwolnienie z podatku dotyczyło okresu nie 9 miesięcy, tylko 3 miesięcy i żeby zostało wydłużone o kolejne miesiące w przypadku dalszego kryzysu gospodarczego. Marta Wojtachnio, skarbnik gminy przyznała, że wówczas straty, jakie poniesie budżet gminy, byłyby zdecydowanie mniejsze.

Radna Aneta Mrozek dodała, że rozmawiała z przedsiębiorcami i ci twierdzą, że 3-miesięczne zwolnienie z możliwością przedłużenia o kolejne miesiące, byłoby dla nich najlepszym rozwiązaniem. – Mamy podawać rękę, ale naszym nadrzędnym celem jest dbanie o finanse gminy – przypomniała Aneta Mrozek.

Ostatecznie większość radnych zagłosowało przeciwko temu wnioskowi.

>>>[ZOBACZ TAKŻE] Wójt nie chce oszczędzać. Wyemituje obligacje za 38 milionów złotych?

Zyskają największe markety?

Joanna Doktor, wiceprzewodnicząca Rady Gminy zauważyła, że nie ma żadnej gwarancji, że sklepy wielkopowierzchniowe z terenu gm. Jabłonna, nie będą chciały wystąpić z wnioskami dotyczącymi zwolnień.

Największe markety mogą skorzystać z takiej możliwości ze względu na nieprecyzyjne zapisy znajdujące się w uchwale przygotowanej przez kierownictwo Urzędu Gminy. Radny Witold Modzelewski zaproponował, żeby zwolnienie z podatków od nieruchomości objęło tylko tych przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez rząd mieli zakaz wykonywania działalności, a nie także tych z ograniczeniami (np. godziny dla seniorów czy określona liczba klientów na terenie sklepów). W ten sposób markety nie mogłyby nawet ubiegać się o zwolnienie z podatków. Większość radnych była jednak przeciwna temu wnioskowi.

Witold Modzelewski zauważył również, że przedsiębiorcom, którzy pracują w dobie epidemii, można przedstawić możliwość wydłużenia terminu płatności podatków do końca września. Tą propozycją większość radnych także nie było zainteresowanych.

>>>[ZOBACZ RÓWNIEŻ] Zwolnienie z podatku z powodu koronawirusa? Wójt sprawdzi jakie masz samochody, oszczędności i kredyty. KOMENTARZE INTERNAUTÓW
Co z pozostałymi przedsiębiorcami?

Zgodnie z projektem uchwały po macoszemu zostaną potraktowani przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia działalności wykorzystują przede wszystkim duże grunty, a ich biura mieszczą się w niewielkich budynkach. Mimo że państwo umożliwia samorządom zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jabłonowski urząd zdecydował się na zwolnienie jedynie od nieruchomości budynku.

Uchwała nie obejmuje również przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami nieruchomości. Ta kwestia ma być jednak rozwiązana w inny sposób. Gmina zapowiada umorzenie podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla właściciela, pod warunkiem obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy co najmniej o kwotę umorzenia. Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości. Wymagane są indywidualny wniosek oraz dokumenty potwierdzające obniżenie czynszu, tj. aneks do umowy dzierżawy.

Ponadto do wójta mogą wystąpić także inni przedsiębiorcy o umorzenie, odroczenie i inne ulgi w podatkach lokalnych, w tym od środków transportowych. Przed podjęciem decyzji, Jarosław Chodorski będzie chciał zapoznać się z oświadczeniami o stanie majątkowym. Wójtowi należy przedstawić m.in. wysokość dochodów netto miesięcznie wnioskodawcy oraz osób, które z nim mieszkają, wymienić cały posiadany majątek, w tym powierzchnię i adres domu, działki, mieszkania, samochody (marka, numer rejestracyjny i rok produkcji) oraz wysokość wszystkich oszczędności. Wójt prosi również o informacje dotyczące wysokości kredytów i pożyczek oraz wytłumaczenie, w jakim celu wnioskodawca je zaciągnął. Chce także dowiedzieć się, do jakich szkół chodzą dzieci wnioskodawcy i ile wydaje na czynsz, energię elektryczną, gaz oraz pozostałe opłaty.

Jak w innych gminach powiatu legionowskiego?

Rada Miasta Legionowo postanowiła pomóc lokalnym przedsiębiorcom poprzez podjęcie uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem określonych w uchwale działalności gospodarczych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ponadto zdecydowano się na przedłużenie do 30 września terminu płatności podatku od nieruchomości dla pozostałych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Legionowo odstąpi również w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

Rada Gminy Nieporęt podjęła decyzję o przedłużeniu do 30 września 2020 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W okresie od 1 maja do 31 lipca gm. Nieporęt odstępuje od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do przedsiębiorców, podobnie jak w przypadku Legionowa, ucierpieli w trakcie epidemii.

Rada Miejska w Serocku i Rada Gminy Wieliszew również podjęły uchwały, na mocy których przedłużone zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września.

We wszystkich wymienionych samorządach zdecydowano się również zmian w uchwałach dotyczących opłaty prolongacyjnej. Nie będzie ona naliczana w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych podczas epidemii koronawirusa.