Dyrektor Centrum Kultury zwolniona. Postrożna: wójt oświadczył, że ma inną wizję funkcjonowania domu kultury niż ja

Barbara Postrożna po ośmiu miesiącach pracy żegna się ze stanowiskiem dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Wójt Jarosław Chodorski z dnia na dzień podjął decyzję o jej odwołaniu. Mieszkańcy są zbulwersowani zwolnieniem Barbary Postrożnej. – Dla mnie szeroko pojęta KULTURA jest ponad układami, partiami politycznymi, zależnościami grup interesów i nacisków – pisze na Facebooku Barbara Postrożna w swoim oświadczeniu. Zapraszamy do przeczytania całości.

  • Barbara Postrożna była dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie od maja 2021 roku. Wójt podjął decyzję o jej zwolnieniu po ośmiu miesiącach
  • – Przedstawiono mi dwie możliwości odejścia: na moją prośbę z gratyfikacją trzymiesięczną bez świadczenia pracy lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, bez świadczenia pracy, z dnia na dzień opuszczając GCK – pisze Barbara Postrożna
  • Wielu mieszkańców gm. Jabłonna jest zszokowanych decyzją o zwolnieniu Barbary Postrożnej. Ich zdaniem Gminne Centrum Kultury pod jej kierunkiem odżyło

Poniżej publikujemy oświadczenie Barbary Postrożnej w związku ze zwolnieniem ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

***

Szanowni Państwo,

czuję się w obowiązku złożyć wszystkim wyjaśnienie dotyczące mojego odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie.

Byłam zaskoczona tą decyzją; nie była ona poprzedzona żadnymi rozmowami ani sugestiami dotyczącymi mojej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, a sposób w jaki decyzja została mi przekazana uważam za niedopuszczalny. To ja umówiłam się na spotkanie z Panem Wójtem, aby omówić z Nim bieżące działania Gminnego Centrum Kultury, zapisując się na nie wcześniej za pośrednictwem pracownika sekretariatu. Na spotkaniu usłyszałam o decyzji odwołania mnie ze stanowiska dyrektora z powodu niespełnienia oczekiwań. Pan Wójt oświadczył, że ma inną wizję funkcjonowania domu kultury niż ja, i że decyzja jest nieodwołalna. Przedstawiono mi dwie możliwości odejścia: na moją prośbę z gratyfikacją trzymiesięczną bez świadczenia pracy lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, bez świadczenia pracy, z dnia na dzień opuszczając GCK.

Pragnę przypomnieć, że zostałam powołana w maju 2021 r., a już po kilku dniach otworzyłam GCK po rocznym zamknięciu z powodu pandemii COVID-19. Przywrócenie działalności stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie, polegające m.in. na: wznowieniu działalności wszystkich sekcji, odbudowie struktur, więzi, uporządkowaniu spraw administracyjno-biurowych i organizacyjno-kadrowych, w warunkach wciąż obecnej pandemii.

Udało się.

Promocja naszej działalności odbywała się poprzez różne kanały komunikacji: umieszczanie informacji na stronie fb, plakaty na tablicach ogłoszeń, w przedszkolach, szkołach, przesyłanie sms-ów do mieszkańców, stronie internetowej i tzw. marketing szeptany.

Złożyliśmy cztery projekty w roku 2021 celem uzyskania dodatkowych środków na działalność kulturalno-edukacyjną. Rozstrzygnięcia konkursowe zazwyczaj publikowane są do końca lutego 2022 roku. Na początku lutego br. otrzymaliśmy informację, że wygraliśmy grant w wysokości 85 500,00 zł.

Pragnę zaznaczyć, że mój program działalności, który przedstawiłam przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora GCK był rozłożony na 5 lat; pracowałam zaledwie 8 miesięcy. Nie dano mi szansy zrealizowania całego programu.

Niemniej jednak w tym okresie, razem z pracownikami stworzyłam zespół, który wspólnie opracowywał plany działania na poszczególne miesiące, wypracowaliśmy zasady współpracy i komunikacji, zdążyliśmy siebie poznać, między nami była dobra komunikacja, tworzyliśmy pozytywną atmosferę pracy.

Jako dyrektor GCK przy niezawodnym wsparciu mojego zespołu zrealizowałam mnóstwo działań kulturalnych, kreowałam pozytywny wizerunek Centrum, zapoczątkowałam cykliczne wydarzenia, podjęłam się modernizacji wnętrza budynku w Jabłonnie.

Żegnając się z Państwem jako dyrektor GCK w Jabłonnie, pragnę podziękować Wszystkim, z którymi pracowałam, i dla których realizowałam to co kocham i co jest moim powołaniem, tj. działania na rzecz kultury. DZIĘKUJĘ moim Pracownikom, Instruktorom, Mieszkańcom, którzy do nas przychodzili i nas wspierali, Dzieciom, Rodzicom, Podmiotom, z którymi współpracowaliśmy.

Pragnę zaznaczyć, że dla mnie szeroko pojęta KULTURA jest ponad układami, partiami politycznymi, zależnościami grup interesów i nacisków.

Kochani jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w innej przestrzeni działań na rzecz kultury i mieszkańców.

Z poważaniem
Barbara Postrożna

Czytaj także:

Fot. Urząd Gminy Jabłonna (archiwalne z maja 2021 roku)