Leśnicy chcą chronić nietoperze

Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna występują miejsca rozrodu i zimowiska wielu gatunków nietoperzy. Dlatego z inicjatywy nadleśniczego Stefana Traczyka rozpoczęto prace mające na celu zarówno monitoring nietoperzy występujących na tym terenie, jak również podjęcie działań zmierzających do aktywnej ochrony tych wyjątkowych ssaków.

Czytaj dalej