Zrezygnowano z kolejnego samochodu służbowego

Urząd Gminy nie zakupi w przyszłym roku nowego samochodu służbowego. Planowano wydać na ten 75 tysięcy złotych, jednak podczas ostatniej sesji uznano, że zakup pojazdu jest zbędny.

W listopadzie przedłożono radnym projekt budżetu na 2017 rok. Wśród wydatków widniała pozycja dotycząca zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. Podczas posiedzenia komisji tłumaczono radnym, że samochód miałby zostać przeznaczony do celów sprzątania gminy, czyli m.in. do przewożenia osób sprzątających bądź sprzętu, z którego korzystają. Pod uwagę brano zakup busa bądź kombi za 75.000 zł.

Radni uznali, że gmina posiada już dwa samochody służbowe i nie potrzebuje kolejnego. Dlatego też zgłoszono wniosek dotyczący rezygnacji z tego zakupu.

– Po przeanalizowaniu na razie do końca roku nie potrzebuję samochodu, więc uważam wniosek za zasadny. Możemy dysponować środkami 75.000 zł – przyznał rację wójt Jarosław Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców