Apel wojewody: „Używajmy ostrożnie fajerwerków”

Wojewoda mazowiecki wydał specjalny apel dotyczący ostrożnego używania fajerwerków. Pamiętajmy, żeby z materiałami pirotechnicznymi obchodzić się z najwyższą ostrożnością i zgodnie z instrukcją. Niech Sylwester będzie bezpieczny!

Efektowne pokazy fajerwerków są nieodłącznym elementem Sylwestrowej Nocy. Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie i rozwadze. Każdego roku do szpitali trafiają bowiem ofiary niewłaściwego użytkowania petard. Fajerwerki odpalane w miejscach publicznych lub na prywatnych posesjach mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Są to materiały pirotechniczne, z którymi trzeba obchodzić się z najwyższą ostrożnością, zgodnie z instrukcją. Apeluję o rozważny zakup fajerwerków i ich rozsądne użytkowanie.

Należy zatem pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, dotyczących używania materiałów pirotechnicznych:

• Nie wolno odpalać fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, w których ich użycie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Niezachowanie tych środków ostrożności i stworzenie zagrożenia dla innych jest wykroczeniem zagrożonym: aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną.

• Nie można używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, na tarasach i balkonach, a także odpalać ich z okien budynków.

• Przed odpaleniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi – producent ma obowiązek umieścić ją na opakowaniu, koniecznie w języku polskim.

• Nie należy używać materiałów pirotechnicznych po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających.

• Fajerwerków oraz petard nie można odpalać z dłoni.

Ponadto przypominam, że środki pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim.

Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki