Zmarł Rafał Kwiatkowski – w przeszłości wicewójt gm. Jabłonna i starosta legionowski

Pod koniec ubiegłego tygodnia zmarł Rafał Kwiatkowski, który w przeszłości sprawował funkcje m.in. wicewójta gm. Jabłonna, starosty i wicestarosty powiatu legionowskiego. Jego pogrzeb odbędzie się 12 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Jabłonnie.

– Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Rafała Kwiatkowskiego – Starosty i Wicestarosty Legionowskiego – poinformowało Starostwo Powiatowe w Legionowie.

– Rafał Kwiatkowski urodził się 12 września 1964 roku w Warszawie. W 1997 roku ukończył studnia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, na kierunku administracja. Karierę zawodową rozpoczął w 1986 roku w wieliszewskim Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych. W latach 1987-1988 pracował na stanowisku asystenta ds. kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnie. W 1989 roku zatrudniony został w Radzie Wojewódzkiego Zrzeszenia ”Ludowe Zespoły Sportowe” w Warszawie, gdzie pełnił funkcję inspektora ds. gmin. W latach 1990-1998 zawodowo związał się z Gminą Jabłonna, gdzie najpierw pełnił funkcję członka Zarządu, a następnie zastępcy wójta. 25 maja 2000 r. został powołany na stanowisko wicestarosty legionowskiego, które piastował do 24 lipca 2002 roku. Na okres od 25 maja 2002 roku do 20 października 2004 roku wybrany został starostą legionowskim. Od 21 października 2004 roku do 27 listopada 2006 roku ponownie pełnił funkcję wicestarosty legionowskiego. W latach 2008-2013 zatrudniony był na stanowisku wicedyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie. Następnie w latach 2013-2015 pracował w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Legionowie, najpierw na stanowisku głównego specjalisty, a potem zastępcy kierownika. W ostatnich latach prowadził własną działalność gospodarzą – wspominają zmarłego samorządowca urzędnicy ze starostwa.

Rafał Kwiatkowski przez lata z zaangażowaniem pracował na rzecz społeczności lokalnej, zapisując się na kartach miejskiej i powiatowej historii. Jego ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 12 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Jabłonnie, po którym nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz.