Żłobek na wyciągniecie ręki

Gmina Jabłonna może otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów budowy żłobka i jego funkcjonowania. Wystarczy tylko złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. O takiej możliwości poinformował wójta radny Chojnacki. Czy bardzo potrzebny żłobek powinien powstać na Osiedlu Przylesie w Jabłonnie?

23 października radny Zenon Chojnacki poinformował wójta o możliwości pozyskania znaczącego dofinansowania na budowę i funkcjonowania żłobka na terenie naszej gminy.

– Wydaje mi się, że jest wielka szansa, żebyśmy pozyskali pieniądze i nie zaprzepaścili tej możliwości – radny mówił na sesji RG. – Dopiero 3 dni temu to ukazało się w dzienniku, więc mamy podwójną przewagę nad wszystkimi – dodał.

Od 26 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można składać oferty w ramach nowej edycji programu „MALUCH+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ogłosiło konkurs, łącznie przeznaczy na ten cel 450 mln zł.  „MALUCH+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Adresatami programu są przede wszystkim gminy. MRPiPS przyznawać będzie dofinansowanie nawet do 80%. kosztów danego projektu.

Jabłonowski urząd może ubiegać się o środki zewnętrzne na utworzenie i funkcjonowanie żłobka lub klubu dziecięcego do 24 listopada.

Jak przyznaje radny Chojnacki, najbardziej odpowiednim miejsce na budowę żłobka byłyby okolice Osiedla Przylesie. Znajdują się tam tereny należące do PAN z przeznaczeniem m.in. pod cele oświatowe. Czy gmina wykorzysta możliwość wybudowania żłobka w oparciu o atrakcyjne dofinansowanie? Z pewnością z takie obrotu sprawy byliby zadowoleni mieszkańcy tej części Jabłonna. Od lat jest bowiem jedną z najbardziej zapomnianych przez włodarzy Jabłonny.

Jabłonna Dla Mieszkańców