Zamknięto przejazd kolejowy w Bożej Woli

W ostatni poniedziałek rozpoczęto likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w Bożej Woli. – W związku z brakiem działania przez samorząd lokalny w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej istnieje możliwość przejęcia tego przejazdu w użytkowanie przez osobę, osoby, firmy itp. – informowały kilka dni wcześniej PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.

Od 30 grudnia ub.r. nie można już korzystać z przejazdu kolejowego w Bożej Woli. PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Warszawie rozpoczęły procedurę jego likwidacji. Zamontowane barierki mają uniemożliwić korzystanie z przejazdu

Lokalne samorządy o rozpoczęciu procedury likwidacji przejazdu wiedziały już w drugiej połowie poprzedniego roku. – Po terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. od dnia 19.08.2019 r. w przypadku braku zainteresowania jego przejęciem w użytkowanie lub brakiem informacji samorządu lokalnego o podjęciu działań dla zmiany statusu drogi na publiczną, której wynikiem byłoby pozostawienie przejazdu w stanie obecnym, Zakład Linii Kolejowych w Warszawie rozpocznie jego likwidację – informowały w sierpniu ub.r. PKP PLK ZL.

Urząd Gminy Jabłonna przekazuje, że zamknięty przejazd znajduje się w granicach administracyjnych gm. Wieliszew. Brak zainteresowania przejęciem przejazdu przez sąsiednią gminę nie dziwi, ponieważ z przejazdu nie korzystali mieszkańcy gm. Wieliszew, tylko przede wszystkim kierowcy, rowerzyści i piesi z terenu gm. Jabłonna i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Po zamknięciu przejazdu, ul. Dębowa stała się praktycznie ślepa. Niby można dojechać do tunelu w Janówku, zjeżdżając z ul. Dębowej w ul. Brzozową, aczkolwiek stan ten drugiej pozostawia wiele do życzenia i lepiej nie ryzykować uszkodzenia samochodu.

Jabłonowski urząd zapowiedział dziś, że zleci przygotowanie dokumentacji umożliwiającej ustawienie odpowiedniego oznakowania drogi już w rejonie drogi wojewódzkiej nr 630, ale dziwi fakt, że zdecydowano się na ten krok dopiero teraz. Z powodu braku oznakowania dotyczącego zamkniętego przejazdu, wielu kierowców aut osobowych i ciężarowych musi cofać się do drogi wojewódzkiej.

Zdania na temat likwidacji przejazdu są jednak podzielone. Z jednej strony część mieszkańców ul. Dębowej w Bożej Woli cieszy się, że zmniejszy się ruch na ich ulicy, z kolei inni narzekają, że w ten sposób wydłuży się czas dojazdu do Nowego Dworu Mazowieckiego. Z pewnością najbardziej niezadowoleni są jednak pracownicy pobliskiej fabryki, którzy do tej pory chętnie jeździli do niej przez Bożą Wolę.