Zakaz wstępu do lasu

Mimo trwającej pandemii koronawirusa i zaleceń związanych z pozostawaniem w domach, wiele osób wykorzystywało czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W związku z tym rząd podjął decyzję o zakazie wstępu do lasów i parków narodowych. Obowiązuje on od piątku do przynajmniej 11 kwietnia.

– W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważne potraktowanie zakazu, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom – czytamy na stronie Nadleśnictwa Jabłonna.

Egzekwowanie wprowadzonego zakazu mają egzekwować Straż Leśna i Straż Parków Narodowych.