Wykonawca wszedł na prywatny grunt. Tylko wjazd dla osobówek?

Na początku tego tygodnia rozpoczęły się prace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Partyzantów w Chotomowie. Wykonawca chciał położyć chodnik na prywatnym gruncie. Teraz będzie musiał maksymalnie zmniejszyć wjazd na parking przy CEKS.

Firma Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa w ciągu 10 tygodni ma wybudować ok. 1173 metry chodnika na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Kisielewskiego.

Pojawiły się jednak już pierwsze problemy z inwestycją. Jak udało się nam ustalić, legionowska firma niezgodnie z projektem chciała położyć część chodnika na prywatnym gruncie. Poczyniono już nawet pierwsze prace, o czym dowiedział się właściciel terenu. W związku z tym firma będzie musiała uporządkować prywatny teren, natomiast chodnik zostanie wykonany tuż obok prywatnego gruntu.

Ta zmiana spowoduje, że wjazd na parking przy CEKS zostanie zmniejszony o ok. 1 metr i dostosowany przede wszystkim do samochodów osobowych. Wąski wjazd będzie stanowił problem dla autobusów czy ciężkich wozów straży pożarnej, która często korzysta ze wspomnianego wjazdu, aby dojechać do punktu poboru wody.

W środę, 22 lipca inwestycję wizytowali radni Arkadiusz Syguła i Mariusz Grzybek, wicewójt Marcin Michalski i właściciel firmy Janusz Mróz, później dojechał także wójt Jarosław Chodorski. Radni przedstawili swoje wątpliwości, co do zbyt wąskiego wjazdu i zobligowali gminę, by zainterweniowała w tej sprawie w starostwie, które odpowiada za inwestycję. Radni zasugerowali, żeby poszerzyć wjazd o ok. 2 metry po przeciwległej stronie niż teraz odbywają się prace.

– Jeżeli wjazd będzie szerszy, kierowcom łatwiej będzie z niego korzystać – mówił radny Grzybek.

Zwrócono także uwagę, że należałoby wyciąć pniaki, które znajdują się w pasie zieleni tuż przy wjeździe, ponieważ stanowią one zagrożenie dla kierowców. Zaproponowano też, aby w widoczny sposób oznaczyć słup energetyczny znajdujący się tuż obok drogi, gdyż przy złych warunkach atmosferycznych nie jest on dobrze widoczny dla kierowców.

Jabłonna Dla Mieszkańców