Wójt przedstawi pomysł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Po dziesięciu miesiącach urzędowania wójt Jarosław Chodorski prawdopodobnie przedstawi konkretne informacje na temat zwodociągowania i skanalizowania Jabłonny oraz Chotomowa. Mieszkańcy chcą poznać terminy, zakres prac oraz źródła dofinansowań.

W środę, 30 września władze gminy po raz czwarty spróbują przedstawić swój pomysł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych w bieżącej kadencji. W lutym i maju radni nie pozostawili suchej nitki na wicewójcie Marcinie Michalskim, który nie był w stanie rzeczowo poinformować, w jakim kierunku gmina zamierza podążać. W czerwcu wicewójt poprosił o przełożenie terminu kolejnej prezentacji na koniec września.

Można zatem spodziewać się, że już jutro poznamy efekty 10-miesięcznej pracy nowych włodarzy gminy i dowiemy się m.in. w jakim zakresie inwestycje wodno-kanalizacyjne będą realizowane na terenie Chotomowa i Jabłonny, jak również o jakie środki zewnętrzne urząd będzie starał się.

Przypomnijmy, że J. Chodorski w programie wyborczym obiecał mieszkańcom gm. Jabłonna, że m.in. „realnie zwiększy nakłady na kanalizację poprzez większe zaangażowanie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków europejskich oraz stworzy harmonogram prac i dynamicznie wprowadzi go w życie”.

Jabłonna Dla Mieszkańców