Wojna na Wschodzie. Samorządy wspierają Ukrainców

Miasto Legionowo tworzy listę mieszkańców, organizacji pozarządowych i partnerów, którzy mogliby udzielić schronienia Ukraińcom, Powiat Legionowski skontaktował się z władzami ukraińskiego Regionu Kosivskiego, położonego w Obwodzie Iwano-Frankowskim w sprawie udzielenia pomocy, Nowy Dwór Mazowiecki prowadzi zbiórkę rzeczową na rzecz uchodźców, natomiast Gmina Jabłonna zachęca mieszkańców do wieszania plakatów wspierających Ukraińców. W jaki sposób samorządy z naszego terenu angażują się w pomoc Ukrainie?

Miasto Legionowo:

Urząd Miasta Legionowo od wielu lat towarzyszy Ukrainie w pracy na rzecz poprawy jakości życia jej obywateli i budowania lepszych perspektyw dla przyszłych pokoleń. Współpracujemy z miastami Kowlem oraz Wyżnicą, z ukraińskimi samorządami i społecznościami lokalnymi.

Teraz, w obliczu wojny i destabilizacji na obszarze Ukrainy, pragniemy zapewnić o solidarności społeczności Legionowa z osobami, które doświadczają jej skutków. Pragniemy wyrazić gotowość wsparcia ze strony Gminy i mieszkańców, a także przekazać wyrazy solidarności i nadzieję na pomyślny rozwój obecnej sytuacji aby potencjał i dotychczasowe osiągnięcia w budowania demokratycznego państwa nie zostały zaprzepaszczone.

– Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Monitorujemy rozwój wypadków i na bieżąco będziemy określać skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych migracji ludności. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja Rosji zostanie zatrzymana. Obywatelki i Obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Mają prawo podążać wybraną przez siebie drogą demokracji i samodzielnego rozwoju – mówi Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Drodzy mieszkańcy,

zwracam się do was z prośbą o wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół. Musimy być gotowi nie tylko do symbolicznych gestów, choć są niezwykle ważne, ale także do realnej pomocy. Chcemy być gotowi na pomoc humanitarną na wypadek, gdyby sytuacja na Ukrainie się zaostrzała. Powstała już pierwsza lista takich miejsc, w których moglibyśmy przyjąć Ukraińców.

Chcielibyśmy stworzyć listę partnerów, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, bo to działanie, które powinno łączyć zasoby i siły podmiotów publicznych i niepublicznych na których moglibyśmy liczyć w momencie migracji ludności z Ukrainy.

Nasze obecne działania skoncentrowane są na:

  • Znalezieniu wolontariuszy, którzy mówią w jęz. ukraińskim. Chcielibyśmy stworzyć bazę dzięki której będziemy w stanie szybko zareagować w przypadku pojawienia się w naszym regionie osób z Ukrainy.
  • Poszukiwaniu sprzętu, który mógłby zostać przekazany przybyłym do nas rodzinom. Jeżeli dysponujecie sprzętem: lodówka, łóżko, meble, małe AGD itp., który chcielibyście przekazać poinformujcie nas o tym. W przypadku wystąpienia okoliczności zgłosimy się do was czy oferta jest nadal aktualna. Zapewnimy transport i odbiór wskazanego przez was sprzętu.
  • Tworzeniu bazy lokalowej, osób mogących udzielić schronienia obywatelom Ukrainy.

W celu wyrażenia chęci zaangażowania się w naszą akcję proszę o kontakt:
Referat Kultury i Współpracy,
tel. 22 766 40 78 (w godz. pracy Urzędu Miasta Legionowo) / tel. 518 980 430
e-mail: kultura@um.legionowo.pl

Bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska. To nie jest tylko pusty gest. Do wszystkich naszych ukraińskich przyjaciół – partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, otuchy i solidarności.

***

Powiat Legionowski:

Z przerażeniem patrzymy wszyscy na wydarzenia za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. Tragedia wojny dotknęła naszych sąsiadów. Powiat Legionowski jako wspólnota lokalna wyraża solidarność z naszymi braćmi Ukraińcami w tych tragicznych chwilach.

Niemal cała Ukraina jest objęta rosyjską agresją. Agresor przelewa krew niewinnych, atakując nie tylko obiekty militarne, ale też obszary zamieszkałe przez ludność cywilną. Polacy, z uwagi na historię naszego kraju, szczególnie dobrze rozumieją, jaką tragedią jest wojna i odebranie Narodowi jego Ojczyzny.

Od wielu lat jako samorząd współpracujemy z ukraińskim Regionem Kosivskim, położonym w Obwodzie Iwano-Frankowskim na Ukrainie. Dziś w tych trudnych dla Naszych Przyjaciół chwilach wyrażamy solidarność z nimi i okazujemy wsparcie. Jesteśmy również gotowi nieść im pomoc – skontaktowaliśmy się z naszymi partnerami, aby ustalić, w jaki sposób możemy to zrobić.

Liczymy, że jedność wspólnoty międzynarodowej doprowadzi do jak najszybszego zakończenia agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Do czasu, gdy to się stanie, nie pozostawimy naszych ukraińskich Przyjaciół samym sobie.

***

Gmina Jabłonna:

Szanowni Państwo, Nasi Sąsiedzi stali się obiektem brutalnego ataku.

Dajmy wyraz naszej solidarności z Narodem Ukraińskim, który walczy w obronie swego prawa do wolności i samostanowienia! Powiedzmy NIE tym którzy myślą, że ducha wolności można rozjechać czołgami!

Niech żyje WOLNA UKRAINA!

Wydrukujmy i wywieśmy w oknach ten plakat. Do pobrania pod linkiem TUTAJ i TUTAJ.

Źródło: Facebook

***

Nowy Dwór Mazowiecki:

Odbyłem rozmowę telefoniczną z merem Młynowa, naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, zapewniając go o naszym wsparciu i prosząc o informację o ewentualnych potrzebach.

W OPS uruchomiliśmy centrum wsparcia, które będzie koordynowało pomoc różnych instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Powstanie również miejsce spotkań nowodworzan narodowości ukraińskiej oraz grupa samopomocy.

Burmistrz Jacek Kowalski