Województwo uruchomiło infolinię programu „Rodzina 500+”

1 kwietnia wystartuje rządowy program „Rodzina 500+”. W jego ramach rodzice będą otrzymywać co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych. Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinię, gdzie na pytania będą odpowiadać pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW.

Program zakłada, że rodzice będą otrzymywać co miesiąc świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł:
– na drugie i kolejne dziecko (niezależnie od dochodu),
– na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach występujących niepełnosprawne dziecko).

Wsparcie w ramach programu będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Będą mogli ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (do 1 lipca 2016 r.). Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Po upływie trzech miesięcy (po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Na dodatkowe pytania dotyczące programu „Rodzina 500+” odpowiedzą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW pod numerem tel. 22 695 71 22. Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Jabłonna Dla Mieszkańców