Akcja Zima 2016 była nielegalna

Akcja Zima 2016 na terenie gm. Jabłonna została przeprowadzona niezgodnie z prawem. Urząd Gminy nie zgłosił wypoczynku dzieci do Kuratorium Oświaty. Nie zapewniono również opieki medycznej.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy kilkakrotnie padło pytanie, czy organ prowadzący zgłosił do Kuratorium Oświaty Akcję Zima 2016, która w ferie zimowe została przeprowadzona na terenie jabłonowskich szkół. Niestety wójt Jarosław Chodorski nie był w stanie udzielić odpowiedzi w trakcie posiedzenia. Zobowiązano zatem J. Chodorskiego do przygotowania odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni.

– Organ prowadzący nie zgłosił Akcji Zima 2016 do Kuratorium Oświaty oraz nie podjął działań w celu zapewnienia opieki medycznej w czasie zajęć feryjnych. Informacja o zakończeniu Akcji Zima 2016 nie została przekazana do Kuratorium Oświaty – poinformował wójt Chodorski w piśmie, które wpłynęło do Biura Rady w czwartek o godz. 15.45.

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek dopiero po przedstawieniu kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku. Tego wymogu, jak przyznał wójt, gmina nie spełniła. Ponadto urząd zgodnie z prawem musiał powiadomić Kuratorium Oświaty o przeniesieniu zajęć ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie do Domu Ogrodnika, czego również nie uczyniono.

Organizator zgodnie z przepisami jest także zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej dla uczestników wypoczynku. Tej opieki, jak poinformował wójt, urząd nie przygotował.

Jabłonna Dla Mieszkańców