Wodociąg i kanalizacja dla wybranych. Urząd wykreśla ulice w Chotomowie

W najbliższych dniach gm. Jabłonna podpisze umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej w latach 2017-2023. Urząd Gminy usunął z projektu m.in. ulice Akacjową, Sporną, Konwaliową, Dworcową, Jodłową, Baśniową, Złotą, Szumiący Las, Kasztanową, Leszczynową, Kalinową, Brzozową, Wypoczynkową, Spacerową, Sosnową, Czarodzieja, Wrzosową, Ekologiczną i fragmenty Dębowej, Świerkowej oraz Żeligowskiego. Pełną listę poznamy już niedługo.

W pierwszej połowie poprzedniego roku gm. Jabłonna poinformowała, że będzie starać się o środki z Funduszu Spójności. Szacowano, że we współpracy z NFOŚiGW urząd wykona inwestycje wodno-kanalizacyjne w Dąbrowie Chotomowskiej i Chotomowie za ok. 100 mln zł. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy poinformowano, że urząd ograniczył zakres projektu do kwoty ok. 68 mln zł, w tym ok. 35 mln zł ze środków zewnętrznych.

Urząd Gminy, aby nie stracić ok. 35 mln, w najbliższych latach, będzie musiał wykazać tzw. efekt ekologiczny, który zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej 120 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Jeżeli tego nie zrobi, gmina będzie musiała ze środków własnych sfinansować całość projektu, czyli ok. 68 mln zł. To mogłoby spowodować znaczące ograniczenie liczby inwestycji na terenie gm. Jabłonna w przeciągu kilkunastu lat.

Zmniejszenie wartości finansowej projektu wiąże się z mniejszą liczbą ulic, na których zostaną wykonane inwestycje wodno-kanalizacyjne. Z listy usunięto dużą część Chotomowa, m.in. ul, Akacjową, Sporną, Konwaliową, Dworcową, Jodłową, Baśniową, Złotą, Szumiący Las, Kasztanową, Leszczynową, Kalinową, Brzozową, Wypoczynkową, Spacerową, Sosnową, Czarodzieja, Wrzosową, Ekologiczną i fragmenty Dębowej, Świerkowej oraz Żeligowskiego.

Jednakże w trakcie sesji urzędnicy przekonywali, że jeśli zostaną uzyskane oszczędności w wyniku przetargów bądź gmina nie będzie w stanie rozwiązać problemów własnościowych na ulicach zakwalifikowanych do projektu, wtedy urząd będzie mógł wprowadzić ewentualne modyfikacje dotyczące zakresu inwestycji.

Podczas sesji Urząd Gminy nie przedstawił dokładnej listy ulic, na których będą wykonywane inwestycje, a na których nie. W związku z tym nasza redakcja wystąpiła do gminy z prośbą o upublicznienie takich informacji.

W trakcie obrad pojawiały się głosy, że gmina może nie uzyskać efektu ekologicznego, co w końcu doprowadzi do tego, że nie będzie mogła skorzystać z pozyskanych środków zewnętrznych.

– Jako radni chcielibyśmy, żeby gmina uzyskała efekt ekologiczny. Aby te pieniądze mogły wrócić do budżetu i żebyśmy mogli wykonać kolejne inwestycje. Z zestawu ulic przedstawionego przez panią naczelnik Wydziału Inwestycji wynika moim zdaniem, że uzyskanie tego efektu jest wręcz niemożliwe, jeżeli omija się najbardziej zaludnione ulice Chotomowa – mówił Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji zapewniła, że nie ma niebezpieczeństwa nieuzyskania efektu ekologicznego.

– Gdybyśmy, nie daj Boże, nie uzyskali efektu ekologicznego, czy została sporządzona ewentualna analiza na wypadek, jeśli nie otrzymamy dofinansowania w wysokości 50%? Jakie będą skutki dla gm. Jabłonna, jeżeli tych pieniędzy nie będzie? – pytał W. Modzelewski.

– Nie ma takiej analizy i nie ma potrzeby robienia takiej analizy – odpowiedział wójt Chodorski.

Miejmy nadzieję, że Urząd Gminy przygotował się do wykonania tych inwestycji lepiej aniżeli do rozbudowy przedszkola w Jabłonnie, budowy łącznika 5KX czy ul. Jaśminowej w Rajszewie, łącznika ul. Szarych Szeregów i Zegrzyńskiej czy do zakupu budynku przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie. Tutaj opóźnienia bądź nieprzemyślane działania, mogą na lata wpędzić gminę w finansowane kłopoty. Czy tak będzie? A może jednak nie? Przekonamy się w przyszłości.

Jabłonna Dla Mieszkańców