W kwietniu przegląd wału wiślanego

W następnym miesiącu m.in. pracownicy Urzędu Gminy będą uczestniczy w przeglądzie wału wiślanego. Czy zostaną poczynione przynajmniej naprawy bieżące?

Podczas marcowej sesji Rady Gminy Teresa Gałecka zwróciła uwagę, że stan wału przeciwpowodziowego na terenie gm. Jabłonna jest opłakany. Jest on zrujnowany przez dziki i krety.

– Proszę, żeby zostały wykonane przynajmniej bieżące naprawy – mówiła radna.

Wójt potwierdził, że w ostatnich tygodniach wysłano prośbę do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o modernizację wału wiślanego. Według informacji wójta, w tym roku jest planowane przygotowanie dokumentacji technicznej remontu wału na odcinku między Jabłonną a Nowym Dworem Mazowieckim.

– W kolejnych latach pewnie będzie realizacja – dodał Jarosław Chodorski.

– Miejmy nadzieję, że do 2020 roku nie będzie powodzi – skomentował Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

W kwietniu zostanie przeprowadzony przegląd wału wiślanego, w którym będą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy. Może właśnie po nim zostaną poczynione naprawy bieżące?

Jabłonna Dla Mieszkańców