Ufają Radzie Sołeckiej, sołtysowi mniej

Aż dziesięć nieważnych głosów oddano w wyborach na sołtysa Bożej Woli. Prawdopodobnie w ten sposób mieszkańcy zamanifestowali swoje niezadowolenie, że w wyborach wystartował tylko dotychczasowy sołtys.

W czwartek, 26 marca w Bożej Woli odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy mieli wziąć udział w wyborach na sołtysa i Radę Sołecką. Spotkanie jednak nie cieszyło się zainteresowaniem tamtejszej społeczności, ponieważ w Klubie Rolnika pojawiło się jedynie 25 osób.

Jedynym kandydatem na sołtysa był Bogdan Szlufarski. Dotychczasowy gospodarz wsi zebrał 15 głosów. Co ciekawe, aż 10 mieszkańców wrzuciło do urny nieważne karty.

Boża Wola jest pierwszym sołectwem na terenie gm. Jabłonna, gdzie w wyborach sołeckich wystartowało mniej kandydatów aniżeli przewidziano miejsc w Radzie Sołeckiej. Niemniej każdy z nich mógł cieszyć się większym poparciem mieszkańców niż sołtys: Artur Bułka – otrzymał 25 głosów, Dariusz Sosiński – 24, Mariusz Szerszeń – 23 i Robert Tomaszewski – 25.

Jabłonna Dla Mieszkańców