Uścisk dłoni za nieruchomość

Od kilku tygodni trwają dyskusje, w jaki sposób zachęcić mieszkańców naszej gminy do nieodpłatnego przekazywania gruntów na rzecz urzędu. Pojawiło się wiele pomysłów – uścisk dłoni, list z podziękowaniami czy pismo upoważniające do mniejszych lub większych przywilejów. W najbliższym czasie radni wspólnie z urzędnikami będą zastanawiać się nad odpowiednią formułą.

W trakcie czerwcowej sesji Rady Gminy przegłosowano wniosek o wypracowanie formy uhonorowania właścicieli nieruchomości, którzy przekazali nieodpłatnie na rzecz gminy swoje nieruchomości. Pomysłodawcą był radny Wojciech Nowosiński, który tłumaczył, że jego celem jest ustalenie formy podziękowań oraz możliwości nadania nawet niewielkich przywilejów mieszkańcom, którzy przekazują swoje grunty za darmo. To miałoby zachęcić kolejnych właścicieli do podobnych kroków.

– Jaka to będzie forma, to kwestia wspólnej dyskusji. Czy przysłowiowy uścisk dłoni albo może jakieś pismo, które później upoważniałoby mieszkańca do pewnych większych lub mniejszych przywilejów ze strony gminy? – mówił radny Nowosiński.

Z kolei radny Marek Zieliński był zdania, że gmina mogłaby rozważyć podziękowania listowne czy na stronie internetowej.

Daniel Szablewski