Urząd przekaże 40.000 zł Fundacji Trzciany

Fundacja Trzciany, której prezesem jeszcze niedawno był Jarosław Chodorski, otrzyma od Urzędu Gminy 40.000 złotych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku. Obecnym prezesem fundacji jest żona wójta – Monika Chodorska.

Tygodnik „To i Owo” poruszył temat wyboru realizatora zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na bieżący rok. Zwycięzcą otwartego konkursu ofert została Fundacja Trzciany, która otrzyma od urzędu 40.000 zł na realizację zadania na terenie gm. Jabłonna.

J. Chodorski był prezesem fundacji do 9 grudnia 2014 roku. W związku z objęciem stanowiska wójta, musiał zrezygnować ze sprawowanej funkcji. Jego miejsce zajęła małżonka – M. Chodorska.

Tygodnik zastanawia się, czy wójt nie działał w warunkach konfliktu interesów. Gazeta publikuje również tłumaczenia Urzędu Gminy, który zapewnia, że „wszystko było w porządku, ogłoszenie było dostępne na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnym Facebooku”.

Warto dodać, że do konkursu dotyczącego prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym w Jabłonnie, wpłynęła tylko jedna oferta – Fundacji Trzciany.

Jabłonna Dla Mieszkańców