Umowa wciąż niepodpisana. Co z Zegrzyńską 1?

Urząd Gminy nadal nie podpisał umowy z Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska” w sprawie zakupu nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Kiedy to nastąpi?

Na początku kwietnia Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej. Mimo że kontrowersje wzbudziła wynegocjowana przez wójta dość wysoka cena, większość rady poparła autorski pomysł Jarosława Chodorskiego. Niektórzy jednak komentowali, że gm. Jabłonna nie stać obecnie na przeznaczenie 1.500.000 zł na ten zakup kosztem priorytetowych inwestycji, np. budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do podpisania umowy między gminą, a spółdzielnią. – Nie doszło jeszcze do jej podpisania Najpierw konieczne jest uprawomocnienie się uchwały oraz dokonanie niezbędnych zmian w budżecie gm. Jabłonna – poinformował w ubiegłym tygodniu Michał Smoliński, kierownik Referatu Promocji w Urzędzie Gminy.

Przypominamy, że w projekcie uchwały o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości, nie wskazano źródła dochodu, z którego zostanie pokryte nowe zobowiązanie gminy w wysokości 1.500.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców