Urząd opublikuje sprostowanie do oświadczenia wójta?

Radni zobowiązali wójta, żeby odpowiedział na pytania dotyczące przerwanej w kontrowersyjnych okolicznościach Akcji Zima 2016, które zadano podczas ostatniej sesji. Mimo to Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie nadal nie otrzymała odpowiedzi m.in. w sprawie sprostowania oświadczenia napisanego przez Jarosława Chodorskiego.

Z racji, że wójt podczas ostatniej sesji unikał merytorycznych odpowiedzi na kolejne pytania, radni przegłosowali wniosek, w którym zobowiązali J. Chodorskiego do złożenia ich – w ciągu 7 dni od zakończenia posiedzenia – na piśmie na ręce przewodniczącego Rady Gminy.

Te wpłynęły do Biura Rady 3 marca. Jednak były to tylko odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, a zabrakło tych, o których udzielenie prosiła Rada Szkoły.

– W związku z udzieleniem przez Pana odpowiedzi na pytania z XVIII sesji Rady Gminy zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane Panu przez Radę Szkoły. Nasze pytania dotyczyły obietnicy wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za 10 dni pracy podczas Akcji Zima 2016 oraz sprostowania na stronie Urzędu Gminy nieprawdziwych informacji dotyczących pozostawienia dzieci bez opieki – napisała w piśmie złożonym 14 marca Rada Szkoły.

Przypomnijmy, że w lutym wójt Chodorski zarzucił w oświadczeniu, że „nie pozostawia się swoich podopiecznych bez należytego nadzoru”.

– Dnia 9 lutego dzieci od rana były pod opieką innych nauczycieli, ani na chwilę nie były pozostawione bez właściwej opieki – odpowiedziała momentalnie Rada Szkoły, domagając się również oficjalnego sprostowania słów wójta.

Jabłonna Dla Mieszkańców