Trwają przygotowania do emisji obligacji na blisko 38.000.000 złotych

Urząd Gminy Jabłonna przygotowuje się do emisji obligacji o wartości 37.817.000 zł, które mają być spłacane przez jabłonowski samorząd do 2038 roku między innymi przy pomocy emisji kolejnych obligacji bądź zaciągniętych kredytów. Oferty na agenta emisji obligacji można było składać do wczoraj do skarbnik.

Wójt Jarosław Chodorski chce przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w tegorocznym budżecie. Ostatnią serię obligacji Urząd Gminy zamierza spłacić w 2038 roku.

– Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna w latach 2020-2038. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jabłonna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2038 – czytamy w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

Środki finansowe uzyskane w ramach emisji obligacji mają pozwolić Gminie Jabłonna na wykonanie tegorocznych inwestycji. Obecnie brakuje samorządowi ok. 38 mln zł, żeby móc zrealizować zakładane plany inwestycyjne.

Ponadto już w poprzednim roku gm. Jabłonna wyemitowała obligacje o wartości 27.402.000 zł.