Szkoła Podstawowa w Jabłonnie: Rodzice uczniów zabierają głos

Matka ucznia 2. klasy szkoły podstawowej w Jabłonnie w 9 stycznia złożyła do dyrekcji szkoły pismo odnośnie sytuacji swojego syna oraz potrzebach i niebezpieczeństwie. Rodzice innych uczniów postanowili zareagować. Publikujemy wyjaśnienia rodziców uczniów klasy 2A.

„W odpowiedzi na pismo matki chłopca, które wpłynęło do dyrekcji szkoły podstawowej w Jabłonnie dn.9.01.2015r. W piśmie tym rodzice piszą, że to na ich prośbę została przydzielona dodatkowa opieka dla dziecka na przerwach jak i lekcjach basenowych. Jest to nieprawdą bo to my rodzice klasy 2a wyszliśmy z taką propozycją po zebraniu, które miało miejsce jeszcze w grudniu pisząc pismo do pani dyrektor o zapewnienie dodatkowej opieki. W piśmie tym rodzice chłopca przyznają, że najtrudniejsze są sytuacje właśnie na przerwach i basenie, że nasze dzieci są jednak narażone na niebezpieczeństwo, potwierdzając tym nasze obawy. Zarzucają również dyrekcji, że zostało naruszone ich dobro osobiste i prawo do prywatności, sama jednak matka chłopca oznajmiła rodzicom o swoich kłopotach i problemach zdrowotnych syna. Nam jako rodzicom jest niezmiernie przykro, że nasze dobre intencje przypisują sobie rodzice chłopca”.

Rodzice klasy 2A

Do wiadomości:
– Rodzice chłopca
– Wójt Gminy Jabłonna, Jarosław Chodorski
– Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jabłonnie
– Rodzice uczniów klasy 2A
– Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie