Szkoła nie zdążyła z remontem. We wrześniu zajęcia zdalne

Z powodu przedłużającego się remontu w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, większość uczniów nie rozpocznie we wrześniu zajęć w salach lekcyjnych. Młodzież z klas IV-VIII będzie uczyć się zdalnie.

– Zadaniem dyrektora szkoły jest m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Prace budowlane na terenie szkoły z przyczyn niezależnych od dyrektora szkoły nie zostały zakończone w terminie (czyli do 26 sierpnia 2022 r.). Remont ten jest konieczny i wynika z nakazu dostosowania szkoły do przepisów przeciwpożarowych – poinformowała Jolanta Braun, dyrektor jabłonowskiej podstawówki.

Najmłodsi stacjonarnie, starsi zdalnie

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, klasy I rozpoczną naukę 2 września w budynku przy ul. Modlińskiej 105A, z kolei pozostałe klasy udadzą się na zajęcia integracyjno-profilaktyczne z wychowawcami połączone z wyjściem do kina w Legionowie.

Od 5 września klasy II-III będą uczyły się stacjonarnie w głównym budynku szkoły. Jak zaznacza dyrektor „obowiązuje wejście boczne do szkoły”. Natomiast klasy IV-VIII od 5 do 20 września będą pracować zdalnie.

Remont szkoły

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Urząd Gminy wybrał wykonawcę prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Firma Arbud z Pułtuska miała: wymienić rynny, naprawić dach i kominy, odnowić ścianę frontową elewacji budynku, naprawić gzymsy i wykonać roboty malarskie i cyklinowanie podłogi w kilku salach. Gmina zapłaci za te prace około 225 tys. złotych.

Miesiąc wcześniej Gmina Jabłonna wybrała firmę, która ma dostosować budynek szkoły do wymagań przeciwpożarowych. Zgodnie z przetargiem Defero z Sieradza za wykonane roboty otrzyma blisko 1,7 mln złotych.