Strażnica dla PSP Legionowo coraz bliżej

Starosta Robert Wróbel podpisał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w powiecie legionowskim.

Obecnie siedzibą Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie jest, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku, budynek przy ulicy Mickiewicza. Obiekt nie spełnia wymagań lokalowych jednostki oraz uniemożliwia zastosowanie niektórych rozwiązań technicznych. Od dawna było wiadomo, że strażacy, aby móc zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, potrzebują nowej siedziby. Teraz przyszedł czas na realizację tych zamierzeń. W listopadzie ubiegłego roku podpisany został akt notarialny, na mocy którego przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nieruchomość pod budowę nowej strażnicy. 8 lutego br. starosta Robert Wróbel złożył swój podpis pod decyzją pozwalającą rozpocząć prace budowlane, które ruszą wiosną, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy inwestycji.

Nowoczesny i funkcjonalny obiekt powstanie przy ul. Nowobarskiej w Legionowie, na działce o powierzchni 1,3 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu pod torami kolejowymi. Dzięki tej lokalizacji skrócony zostanie czas dojazdu do zdarzeń, poprawi się gotowość operacyjno-techniczna strażaków, a co za tym idzie zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Działka, na której powstanie strażnica jest gęsto zalesiona. Plan zakłada usunięcie jak najmniejszej liczby drzew. Jest to podyktowane nie tylko względami ekologicznymi. Zieleń to naturalna bariera, która sprawi, że działania strażaków będą mniej uciążliwe dla osób mieszkających w sąsiedztwie.

W części garażowej budynku znajdzie się 12 stanowisk postojowych dla wozów bojowych i pojazdów pomocniczych straży pożarnej, magazyn techniczny, wieża suszenia węży, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia techniczne, warsztat naprawczy, myjnia oraz magazyn sprzętu. Parter zajmie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza (JRG). Usytuowane zostaną tam stanowiska kierowania, pomieszczenia socjalne, pokoje do wypoczynku, sala sportowa, szatnie, toalety, pomieszczenia mycia butów, pralni i suszarni. Część administracyjno-biurowa to sekretariat, gabinety komendanta i zastępcy, biura, pokoje dowódców JRG, archiwum, czytelnia akt, sala „Iskierka”, pomieszczenie Koła Emerytów i Związków Zawodowych, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia techniczne. Na terenie strażnicy znajdą się także zbiornik do magazynowania paliw oraz miejsca postojowe.

Nowo wybudowana jednostka pomieści komendę oraz nowoczesne zaplecze szkoleniowe. W projekcie uwzględniono również salę edukacyjno-szkoleniową „Iskierka”, służącą podnoszeniu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie sala mieści się poza siedzibą komendy i pozbawiona jest zaplecza socjalnego oraz sanitarnego. Ten unikatowy w skali kraju projekt, zasługuje na lokalizację umożliwiającą realizację wszystkich jego założeń. O popularności i celowości programu oferowanego przez legionowskich strażaków świadczy duże zainteresowanie ofertą edukacyjną „Iskierki” wśród szkół i przedszkoli nie tylko z terenu naszego powiatu, ale także sąsiednich gmin.

Straż pożarna to nie tylko samochody oraz sprzęt ratowniczy i gaśniczy, ale przede wszystkim ludzie. Od ich przygotowania i sprawności w dużym stopniu zależy powodzenie akcji. Planując nową strażnicę wzięto to pod uwagę i zadbano o zaprojektowanie przestrzeni treningowej dla strażaków. Jednym z jej elementów będzie trzykondygnacyjna ściana wspinaczkowa z dobiegiem, niezastąpiona w przebiegu szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się sprzętem służącym prowadzeniu akcji na wysokości, takim jak drabiny pożarnicze, linki, aparaty ratownicze i płachty. Wybudowane zostanie także wielofunkcyjne boisko sportowe.

Przybliżony koszt inwestycji to ponad 10 mln złotych. Całość zostanie pokryta ze środków budżetu państwa w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej oraz samorządów lokalnych. Powiat Legionowski zabezpieczył w tegorocznym budżecie na ten cel pół miliona złotych. Drugie tyle zostanie zabezpieczone w budżecie na 2019 rok.

Źródło: Powiat Legionowski, fot. KP PSP Legionowo