Półroczne opóźnienia inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Gmina Jabłonna ma problem z realizacją kolejnych inwestycji. Wicewójt Marcin Michalski poinformował, że opóźnienia związane z projektem wodno-kanalizacyjnym – wykonywanym w Chotomowie – wynoszą już pół roku. Czy gmina obroni pozyskane środki zewnętrzne?

W poprzednim roku Urząd Gminy rozpoczął budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej. Inwestycja realizowana jest w oparciu o środki zewnętrzne. Początkowa wartość całego projektu miała wynieść ok. 100 mln zł, po czym ostatecznie została zmniejszona do poziomu ok. 68 mln zł. Wiele kontrowersji pojawiło się w związku z wykreśleniem z projektu przez Urząd Gminy szeregu ulic w Chotomowie. Jak okazuje się, mimo mniejszego projektu, gmina ma problemy z jego realizacją.

– Jak wygląda realizacja projektu wodno-kanalizacyjnego? Czy mamy kolejne opóźnienia? Czy jest konieczność aktualizacji harmonogramu? Czy dostaliśmy już jakąś refundację poniesionych kosztów? – pytał podczas styczniowej sesji radny Adam Krzyżanowski.

– Do tej pory nie było zaliczkowania i właśnie to wynikało z aktualizacji harmonogramu. W miarę potrzeb będziemy go aktualizować. Pierwsze zaliczkowanie przewidziane jest na 2018 rok – odpowiedział wicewójt Marcin Michalski.

M. Michalski – z upoważnienia wójta Jarosława Chodorskiego – poinformował również, że gmina obecnie ma półroczne opóźnienie w realizacji projektu wod-kan.

Przypomnijmy, że za kilka lat gmina będzie musiała wykazać efekt ekologiczny, czyli podłączyć do sieci kanalizacyjnej 120 mieszkańców na kilometr. Jeżeli tego nie zrobi, urząd będzie musiał zwrócić ponad 35 mln zł. Dla budżetu gm. Jabłonna byłaby to katastrofa, ponieważ zablokowałaby wykonywanie innych inwestycji na wiele lat.

Jabłonna Dla Mieszkańców